Sáng Chủ Nhật 28 tháng 8 năm 2016 vừa qua, ông Đỗ Hòa, CEO Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) đã có một buổi chia sẻ với Group Quản Lý Doanh Nghiệp (group facebook do Ô. Hòa sáng lập) về đề tài Finance for NonFinance.

Finance for Non-Finance, kiến thức Tài chín Dành cho cấp quản lý doanh nghiệp, là một buổi chia sẻ, thảo luận giữa những doanh nhân, nhà quản lý là "dân ngoại đạo" đối tới Tài chính-Kế toán.

Buổi nói chuyện của ông Hòa có sự hỗ trợ và chia sẻ nhiệt tình của một chuyên gia tài chính, Thao Duong.

Dù chỉ đặt vấn đề là "dân ngoại đạo nói cho dân ngoại đạo" nghe, nhưng nội dung buổi offline cũng đã đi qua những nội dung gai góc nhưng thiết yếu nhất và đang bị các doanh nghiệp Việt xem thường nhất.

Bao gồm các nội dung:

1. Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam và Hoạt động tài chính doanh nghiệp dưới góc nhìn người quản lý doanh nghiệp (CEO).

Phần này ông Hòai giới thiệu bức tranh chung về quản lý tài chính trong doanh nghiệp Việt Nam. Và tôi sử dụng Business Model Canvas để nói về những hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

2. Các khái niệm và nguyên tắc tài chính quan trọng, phổ biến mà người làm quản lý cần biết.

Phần này là kiến thức cơ bản, nhiều người đã nói, cô Thảo, chuyên gia Tài chính-Kế toán, đã nhắc lại, giải thích lại để chúng ta có sự thống nhất về nhận thức.

3. Báo cáo tài chính.

Trong nội dung này ông Hòa tập trung vào hai nội dung:

- Profit & Lost
- Balance Sheet

A. Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh (Profit & Lost).

Phần này, thay vì giải thích về mặt nghiệp vụ chuyên môn như thường thấy trong các khóa học Kế toán, ông Hòa đã nói về khái niệm Margin và tầm quan trọng của việc kiểm soát Margin.
Ô. Hòa cũng đã giới thiệu việc ứng dụng P&L vào hoạch định, quản lý ngân sách doanh nghiệp (Budget Management) và phân cấp, phân quyền quản lý (MoA)...

B. Bảng Cân Đối Kế Toán (Balance Sheet).

Các doanh nghiệp Việt Nam thường có xu hướng chỉ tập trung vào P&L mà xem nhẹ BS. Tương tự như trên, ông Hòa đã không nói về nghiệp vụ thực hiện Balance Sheet, mà thay vào đó ông tập trung về ứng dụng Balance Sheet quản lý hiệu quả đồng vốn (Capital Employed) nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Ông Hòa cũng đã đề cập đến KPI tín dụng, quản lý tồn kho và mối liên quan giữa tín dụng bán hàng, tồn kho với hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

4. Các Chỉ tiêu Quản lý Tài chính (Financial Indicators).

Cuối cùng ông Hòa và cô Thảo đã chia sẻ một số chỉ tiêu quản lý tài chính phổ biến.

Vẫn còn một vài nội dung khác không thể chia sẻ hết vì thời gian hạn chế, và vì e rằng như thế là quá nhiều cho dân ngoại đạo. Chẳng hạn như: Cash Flow, Investment Management (Financial Maths)

Tin tốt sau sự kiện là đã có phản hồi rằng hình như dân ngoại đạo Tài chính nói về Tài chính thì có vẻ là dễ nghe hơn là dân Tài chính nói về Tài chính (?)

Có lẽ là do các anh chị dân Tài chính thứ xịn, khi chia sẻ thì thường sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn một cách tự nhiên mà ít khi chịu dừng lại để giải thích cho người nghe. Các anh chị giả định rằng những thuật ngữ ấy là đơn giản và ai cũng biết, cũng hiểu như mình. Còn ông Hòa thì nói theo cách hiểu của một người quản lý ngoại đạo với Tài chính, nên có lẽ vì thế mà gần gủi, "dễ nghe" hơn chăng?

Buổi chia sẻ là một cuộc dạo chơi hại não của dân ngoại đạo đối với tài chính, vì cuối buổi họ đã phải trả lời những câu hỏi "hóc búa" với dân ngoại đạo Tài chính (trong hình là 1 trong 4 câu hỏi).

Xin cảm ơn mọi người đã dành buổi sáng Chủ Nhật đến để nghe và chia sẻ với Group Quản Lý Doanh Nghiệp.

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập