Với người có khả năng vận dụng tốt, thì chỉ riêng nội dung Module 8 này thôi, học viên có thể tạo ra giá trị cao gấp nhiều lần so với học phí và thời gian mà họ bỏ ra cho khóa học này.

Chiến lược tạo ra giá trị cho doanh nghiệpTừ Module 7 trở về trước, nội dung chỉ mới là Chuẩn bị nhập vai, là những sự chuẩn bị cần thiết về mặt cá nhân cho người CEO sẵn sàng cho vai trò CEO (nhận diện thách thức, các chỉ tiêu kinh doanh thường gặp, những quyền nào cần để thực thi trách nhiệm, hiểu cách doanh nghiệp làm ra tiền, năng lực lãnh đạo để dẫn dắt chuyển hóa doanh nghiệp).

Với nội dung Module 8, tôi đi vào một nội dung rất thiết thực: Tạo ra Giá trị cho doanh nghiệp.

Nội dung này là sự khác biệt mà các lớp CEO không có, do được xây dựng từ 20 năm kinh nghiệm quản lý, và 6 năm trải nghiệm tư vấn quản lý của tôi đúc kết mà viết lại.

Theo tôi thì vị trí CEO cần được xác định nhiệm kỳ. Mỗi nhiệm kỳ dài 2, 3 hoặc 5 năm tùy doanh nghiệp.

Và trong thời hạn nhiệm kỳ này, người CEO phải có định hướng chiến lược tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Tức là anh phải xác định rõ anh sẽ làm gì để tạo ra giá trị, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Bởi nếu không thì rất dễ xảy ra tình trạng như lâu nay, sự phát triển và hiệu quả của công ty phụ thuộc vào HĐQT/chủ doanh nghiệp giao chỉ tiêu, chứ chưa khai thác hết năng lực của CEO, chưa thấy sự chủ động của CEO trong việc dẫn dắt và tạo ra hiệu quả cho doanh nghiệp.
Và như vậy là chưa khai thác hết năng lực và trí tuệ của CEO, tệ hơn, dễ rơi vào cảnh CEO làm việc mang tính cách đối phó cho qua ngày, còn sự phát triển của doanh nghiệp chỉ chủ yếu dựa vào phát triển cơ học.

Và như vậy, phía người thuê, cổ đông, cũng khó mà đánh giá thành tích và công trạng của người CEO.

Với CEO là người từ trong nội bộ đề bạt lên, thì phải trình bày ngay định hướng chiến lược tạo ra giá trị của mình ngay trước khi được bổ nhiệm, để HĐQT, chủ doanh nghiệp xem xét và cân nhắc bổ nhiệm.

Còn nếu là CEO mới từ ngoài vào, thì phải tìm hiểu tình hình công ty, và phải trình bày được sơ lược định hướng chiến lược tạo ra giá trị của mình trước khi bổ nhiệm. Và trong vòng 90 ngày thì xác định lại và trình bày một định hướng cụ thể hơn.

Qua định hướng chiến lược tạo ra giá trị, HĐQT hoặc chủ doanh nghiệp có thể đánh giá về khả năng thấu hiểu, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, khả năng đưa ra giải pháp tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp.

Cũng như là hình dung được những gì mà người CEO sẽ làm trong thời gian nhiệm kỳ để tạo ra giá trị, và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Cũng từ đánh giá này, HĐQT có cơ sở để quyết định chính sách trả công, đãi ngộ cho tương xứng đối với vị CEO này, hòng khuyến khích ông ta đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Cách tiếp cận này có thể giảm thiểu rủi ro trong việc bổ nhiệm CEO, cả từ nội bộ lẫn thuê ngoài. Hạn chế việc tuyển nhầm người, tuyển vào rồi mới biết anh ta làm được gì cho công ty, vừa tuyển vào rồi lại phải tìm cách cắt hợp đồng....

Trong Module 8 ngày, tôi sẽ chia sẻ và thảo luận với các anh chị học viên
- Những tiếp cận tạo ra giá trị,
- Phương thức xác định trọng tâm
- Định hướng chung cho kế hoạch tạo ra giá trị.

Nội dung trên sẽ là định hướng chung, và sẽ được đi vào cụ thể từng hoạt động, từng chức năng trong doanh nghiệp trong các Module sau.

Tôi tin rằng, với người có khả năng vận dụng tốt, thì chỉ riêng nội dung Module 8 này thôi, học viên có thể tạo ra giá trị cao gấp nhiều lần so với học phí và thời gian mà họ bỏ ra cho khóa học này.

Đỗ Hòa - Chương trình Huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập