Những người lãnh đạo thành công là người có tố chất! Vậy làm sao biêt được người nào có tố chất lãnh đạo? MBTI là một công cụ nghiên cứu tính cách cá nhân nhằm giúp bạn hiểu được bản thân mình và người khác tốt hơn. MBTI là một công cụ không thể thiếu trên lộ trình phát triển năng lực lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

MBTI được dùng rộng rãi trong phát triển cá nhân, đội ngũ và tổ chức. Công cụ MBTI bao gồm bảng câu hỏi trắc nghiệm MBTI (được Isabel Myers và Katharine Briggs phát triển dựa trên nghiên cứu của nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Jung), và phần phân tích từ kết quả thực hiện bảng câu hỏi trắc nghiệm của bạn.

MBTI Sử dụng bảng câu hỏi trắc nghiệm gồm khoảng 88 câu hỏi. Sau đó dựa trên kết quả trả lời để phân tích và xếp loạivới 4 tiêu chí:

Nơi bạn tập trung chú ý: Hướng ngoại (Extravesion) / Hướng nội (Introversion)

 • Hướng ngoại – người hướng ngoại thích hướng ngoại có xu hướng tập trung chú ý ra thế giới con người và sự vật bên ngoài.
 • Hướng nội - người hướng nội có xu hướng tập trung chú ý vào thế giới ý tưởng và ấn tượng.

Đây là 2 mặt đối lập nhưng bổ sung lẫn nhau. Tuy nhiên, một mặt sẽ chiếm ưu thế trong việc phát triển tính cách và ảnh hưởng đển cách ứng xử của một con người.

Cách mà bạn ghi nhận thông tin: Giác quan (Sensing) / Trực giác (iNtuition)

 • Giác quan - người thích giác quan thường có xu hướng ghi nhận thông tin bằng năm giác quan và tập trung vào từng điểm.
 • Trực giác - người thích trực giác thường có xu hướng ghi nhận thông tin bằng kiểu mẫu, và bức tranh tổng thể và tập trung vào khả năng có thể xãy ra trong tương lai.

Cách bạn đưa ra QUYẾT ĐỊNH: lý trí (Thinking) / tình cảm (Feeling)

 • Lý trí - người thích lý trí thường có xu hướng đưa ra quyết định chủ yếu dựa trên lô gích, và những phân tích khách quan về nguyên nhân và kết quả.
 • Tình cảm - người thích tình cảm thường đưa ra quyết định chủ yếu dựa trên những giá trị và những đánh giá chủ quan mà trọng tâm là những mối quan tâm về con người.

Cách mà bạn đối phó với thế giới bên ngoài: xét đoán (Judging) / lĩnh hội (Perceiving)

 • Xét đoán - người thích xét đoán có xu hướng thích tiếp cận cuộc sống một cách có kế hoạch, có tổ chức và thích mọi thứ đều phải được giải quyết ổn thỏa.
 • Lĩnh hội - người thích lĩnh hội thường có xu hướng tiếp cận cuộc sống một cách linh hoạt và tự nhiên và thích bỏ ngõ các khả năng.

I – hướng nội (INTROVERTED)

E – hướng ngoại (EXTRAVERTED)

Bạn thích tạo cảm hứng bằng cách nào?
 • hình thành năng lượng và hướng vào các ý tưởng và suy tư của thế giới nội tâm
 • tập trung chú ý vào nội tại
 • suy nghĩ trước, hành động sau
 • thích suy đi tính lại
 • thích diễn đạt ý tưởng bằng cách viết
 • "chặc lưỡi bẳy lần trước khi nói"
 • có khi nghĩ "giá mà tôi đã nói ra điều ấy"
 • ngôn ngữ cơ thể có xu hướng dè dặt
 • học tốt nhất bằng suy nghĩ trước
 • tạo ra năng lượng và hướng vào các hoạt động và con người của thế giới bên ngoài
 • tập trung chú ý vào bên ngoài
 • hành động trước, suy nghĩ sau
 • thích nói ra mọi điều
 • thích diễn đạt bằng lời nói
 • nói nhanh, hình thành ý tưởng và lý lẽ trong khi nói
 • có khi nói "giá mà tôi đã không nói ra điều ấy"
 • thường sử dụng cơ thể để diễn đạt ý nghĩ
 • học tốt nhất hành động và bàn bạc

S – Cảm giác (SENSATION)

N – Trực giác (INTUITION)

Bạn thích chú ý vào loại thông tin nào?
 • thích thông tin thực tiễn, thực tế và có cơ sở
 • cảm thấy thoải mái khi hiểu tường tận
 • dựa vào những thông tin cảm nhận để hiểu thế giới (hình ảnh, âm thanh, cảm xúc, mùi, vị)
 • sống trong hiện tại, định hướng bằng kinh nghiệm quá khứ
 • đánh giá cao những ứng dụng thực tiễn
 • tin vào kinh nghiệm
 • muốn thông tin phải đúng và chính xác
 • thích thông tin theo kiểu lý thuyết, ý tưởng hay trích dẫn
 • cảm thấy thoải mái khi nắm được bức tranh tổng thể
 • dựa vào trãi nghiệm qua việc kết hợp với kiểu cách và nhìn thấy xu hướng để hiểu thế giới
 • sống vì tương lai, định hướng bằng những khả năng có thể xãy ra
 • tin vào cảm hứng
 • cảm thấy phấn khích bởi sự mơ hồ, vốn thường nảy sinh những ý tưởng liên quan

T- lý trí (THINKING)

F- tình cảm (FEELING)

Bạn thích xử lý thông tin và đưa ra quyết định theo cách nào?
 • đưa ra quyết định dựa trên lô gích và phân tích khách quan
 • hướng đến tìm sự thật và giải pháp tốt nhất
 • công bằng là sự nhất quán trong cách cư xử với những người khác
 • trong công việc, nhấn mạnh sự can dự với công việc
 • phê bình một cách tự nhiên và tìm kiếm những sự nhất quán hợp lý để cải thiện hiệu quả
 • đưa ra quyết định bằng các giá trị nhân phẩm và sự niềm tin
 • hướng đến sự hòa hợp giữa con người với nhau
 • công bằng là đối xử với người khác một cách khác thường
 • sử dụng thuyết phục cá nhân để làm cho người khác tin vào quyết định của mình
 • trong công việc, nhấn mạnh sự can dự và hỗ trợ đối với người hoàn thành công việc
 • khen một cách tự nhiên và tìm kiếm sự đồng thuận và những giá trị chung để cải thiện hiệu quả

J- xét đoán (JUDGING)

P- lĩnh hội (PERCEIVING)

Bạn thích lối sống nào?
 • thích đưa ra quyết định và kết thúc vấn đề
 • có kế hoạch và có tổ chức
 • thích làm việc theo cách có trật tự và có phương pháp
 • thích mọi thứ rõ ràng và chắc chắn
 • thích quản lý thời gian, tránh áp lực vào phút cuối, làm hiệu quả theo cách nầy
 • hoạch định và làm việc theo kế hoạch
 • có thời gian làm việc và thời gian hưởng thụ
 • thích qui trình và bỏ ngõ mọi khả năng
 • tự phát và tự thích nghi
 • thích làm việc kéo dài
 • thích mọi thứ bỏ ngõ và có thể thương lượng được
 • tạo hứng khởi từ áp lực phút cuối, làm việc hiệu quả nhất vào lúc nầy
 • làm việc nhắm theo các hạn chót
 • có thể chơi bất kỳ lúc nào  - 'làm là chơi'

 Ý nghĩa của 16 nhóm tính cách MBTI khác nhau.

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Nhấn vào đây để sử dụng công cụ MBTI Leadership

Tinh Hoa Quản Tri

Đăng Nhập