Nhằm chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ứng phó với dịch cúm Sars-CoVid-2, sáng 29/03/2020 ông Đỗ Hòa TGĐ Công Ty Tư Vấn Tinh Hoa Quản Trị sẽ phối hợp với Group Quản Lý Doanh Nghiệp để tổ chức Live Stream để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tổ chức, quản lý công việc từ xa.

Live StreamChủ đề của buổi Live Stream: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TỪ XA

Diễn giả: Đỗ Hòa - Tư Vấn Quản Lý

Thời gian: 09:00 sáng Chủ Nhật, 29 tháng 3 năm 2020

Nội dung:

Quản lý công việc từ xa là một việc không hề xa lạ đối với các tập đoàn đa quốc gia, những doanh nghiệp hoạt động trên qui mô toàn cầu.
Nhưng đó lại là một yêu cầu hoàn toàn mới đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, xuất phát từ tình hình dịch CoVid-19.

Tổ chức và quản lý hoạt động doanh nghiệp mà không ngồi tập trung một chỗ, không trực tiếp nhìn thấy nhau hàng ngày, là một thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp.

Để quản lý công việc từ xa, có thể yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi quan điểm về quản lý, và áp dụng các phương thức, qui trình phù hợp. Và không thể thiếu sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Nếu tổ chức không khéo thì sẽ rất dễ bị lãng phí còn việc thì không chạy.

Về diễn giả:
Như mọi người đã biết, ông Đỗ Hòa có gần 10 năm giữ chức vụ quản lý cấp vùng của một tập đoàn đa quốc gia. Với vị trí phụ trách một thị trường rộng lớn như vùng ASIA-PACIFIC, ông Hòa thực hiện phần lớn công việc quản lý và tương tác với các đồng nghiệp của mình từ xa. Vậy nên ông có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực này để chia sẻ với mọi người.

Đăng Nhập