Người lãnh đạo phải hơn những người khác một cái đầu, và điều kiện tiên quyết để một người có thể trở thành một người lãnh đạo phải có khả năng đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu của mình. Để làm được điều nầy người lãnh đạo phải biết lắng nghe và phải có khả năng đề ra kế hoạch hành động khắc phục, cải thiện những điểm yếu của mình.

Đối với người lãnh đạo, để luôn luôn làm chủ tình hình trong công ty, người lãnh đạo cần phải biết đồng nghiệp, nhân viên, cấp trên cảm nhận như thế nào về cá nhân mình, về công việc mình làm và tính hiệu quả, để qua đó có thể khắc phục, cải thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo của mình.

Trong thực tế có nhiều vị lãnh đạo biết lắng nghe, muốn lắng nghe nhưng không biết làm thế nào để có thể nhận được những ý kiến phản hồi một cách khách quan? Làm thế nào để "cạy" miệng nhân viên mình để họ mạnh dạn nói ra những cảm nhận của họ đối với các cấp quản lý, những điều chưa tốt về cấp trên, về đồng nghiệp?

Phản Hồi 360 Độ là gì?

Phản Hồi 360 Độ (360 Degree Feedback) là một công cụ thăm dò phản hồi ẩn danh nhằm ghi nhận và phân tích cảm nhận hiện tại của những người cùng làm việc đối với một cá nhân.

Những người đưa ra ý kiến phản hồi là những người do người muốn nhận được phản hồi góp ý yêu cầu (những người mà bạn muốn nghe góp ý từ họ) bao gồm: cấp trên, nhân viên trực tiếp; đồng nghiệp, khách hàng, những người khác… .

Mục tiêu của Phản Hồi Leadership 360 là giúp một cá nhân hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mình, hiểu những cảm nhận của người khác về mình và vai trò của mình.

Phản Hồi Leadership 360 là một hệ thống bảng câu hỏi gồm 41 câu hỏi, được thiết kế theo các tiêu chí đánh giá năng lực của một người lãnh đạo (trưởng/phó phòng, đơn vị, giám đốc/phó giám đốc khối, tổng giám đốc, phó giám đốc). Người được yêu cầu cho ý kiến phản hồi sẽ đánh giá theo quan điểm, cảm nhận của cá nhân mình về kỹ năng, hành vi, tính cách, hiệu quả công việc của người muốn nhận phản hồi bằng cách nhắp chuột vào thang điểm được qui định sẵn.

Bên cạnh những câu hỏi với thang điểm định sẵn, người cho ý kiến phản hồi cũng có thể cho thêm ý kiến bổ sung từ những câu hỏi mở ở cuối mỗi bộ kỹ năng.

Mục đích sử dụng Phản Hồi Leadership 360:

Phản Hồi Leadership 360 cũng là một công cụ giúp cải thiện hiệu quả lãnh đạo, một yếu tố mang tính quyết định đối với hiệu quả hoạt động của một công ty. Phản Hồi Leadership 360 là một bước không thể thiếu trong qui trình phát triển và cải thiện năng lực lãnh đạo đối với các vị trí chủ chốt trong công ty, những nhân sự được xác định là có triển vọng phát triển thành lãnh đạo cao cấp của công ty, đang cần được thử thách và uốn nắng để trở thành lãnh đạo trong tương lai.

Đối với nhiều công ty nước ngoài, cán bộ từ trung cấp trở lên được yêu cầu bắt buộc phải thực hiện thăm dò Phản Hồi Leadership 360 mỗi năm ít nhất một lần.

Bảng báo cáo Phản Hồi Leadership 360 là tấm gương phản ánh tính cách, năng lực thể hiện của một cá nhân trong con mắt đồng nghiệp, chỉ ra những mặt mạnh cần được phát huy và những mặt yếu cần phải được chấn chỉnh. Bảng báo cáo kết quả là một cơ sở tốt để xây dựng kế hoạch hành động cải thiện năng lực lãnh đạo của những người đang là lãnh đạo ở các cấp trong doanh nghiệp.

Nhấn vào đây để sử dụng Leadership 360

Đăng Nhập