Theo nắm bắt của tôi, đa số các anh chị giữ vai trò quản lý còn nghi ngờ, không tin hoặc xem nhẹ về vai trò và sức mạnh của văn hoá tổ chức.

văn hóa nhật tại world cup 2018

Nguời Nhật dù họ đã thua cuộc chiến trên sân cỏ, nhưng họ đã ghi được một điểm quan trọng khiến cả thế giới phải nể phục.

Làm sao mà họ có thể làm được điều này?

Trả tiền cho những ai tham gia dọn rác? Dùng người của đảng, đoàn làm nòng cốt? Dùng luật để đe doạ, bắt phạt?

Không tôi cho rằng đó chính là sức mạnh của văn hoá. Văn hoá có thể làm được, và làm được một cách dễ dàng những điều khó khăn, những điều mà tiền bạc vật chất hay biện pháp kỷ luật chưa chắc làm được.

Quản lý tổ chức thông qua văn hóa là một phương thức quản lý khoa học. Tuy nhiên để áp dụng được thì nó cũng đòi hỏi người quản lý có một trình độ hiểu biết và có năng lực triển khai phù hợp thì mới phát huy hiệu quả.

Nhiều doanh nghiệp cũng triển khai xây dựng văn hóa, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nhận diện (đồng phục, cờ, bài hát, tuyên bố...) còn việc tác động lên hệ giá trị, hành vi, ứng xử của những người trong tổ chức theo định hướng chiến lược thì chưa.

Theo bộ tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo mà chúng tôi, tại Tinh Hoa Quản Trị, xây dựng và đề xuất cho khách hàng, thì chúng tôi xem "năng lực xây dựng văn hóa tổ chức" là một tiêu chuẩn năng lực quan trọng, không thể thiếu đối với người lãnh đạo.

Chúng tôi cho rằng, lãnh đạo mà chưa biết khai thác, chưa biết sử dụng văn hóa tổ chức để hỗ trợ cho việc lãnh đạo đội ngũ và quản lý doanh nghiệp, thì là một thiếu sót lớn, là chưa xứng tầm.

Đỗ Hòa
TIINH HOA QUẢN TRỊ

Đăng Nhập