Xin giới thiệu một bài viết ngắn nhưng hay của Justin Van Deventer.

EP 306049985 750

Một chiếc tàu bị hỏng máy và không ai có thể sửa được.

Thế rồi người ta đưa đến một người có 40 năm trong trong nghề.

Ông ta kiểm tra chiếc máy rất kỹ, từ trên xuống dưới.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông ta rút từ trong túi ra một cái búa nhỏ.

Rồi ông ta gõ nhẹ vào một cái gì đó. Hầu như ngay lập tức, chiếc máy sống trở lại.

Vậy là chiếc máy tàu đã được sửa xong.

7 ngày sau, người chủ nhận được một hóa đơn ghi 10 ngàn đô.

"Bao nhiêu?!" ông ta trố mắt.

"Anh hầu như chẳng phải làm gì cả.

Hãy gởi cho chúng tôi hóa đơn chi tiết."

Hóa đơn được gởi lại ghi:

"Công gõ búa= 2USD.

Biết chỗ để gõ= 9,998USD"!

Từ Face của Justin Van Deventer

Đăng Nhập