Kỹ năng thực thi

Thực ra nội dung lớp kỹ năng Triển khai Thực hiện vừa rồi không chỉ dành riêng cho các hoạt động marketing theo nghĩa mà nhiều người thường nghĩ. 

Bởi nội dung chương trình lớp này bao gồm các kỹ năng:

  • Làm việc cá nhân hiệu quả. Học kỹ năng quản lý bản thân chúng ta, làm sao để làm việc hiệu quả hơn, bằng cách áp dụng những kiến thức khoa học và công cụ giúp tối ưu hóa năng suất, hiệu quả làm việc của một cá nhân.
  • Lập kế hoạch để giải quyết vấn đề. Học cách tự hoạch định công việc cần phải thực hiện, xác định điểm cần tập trung ... để giải quyết những vấn đề phát sinh trong công việc hàng ngày của mình một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
  • Triển khai đề xuất giá trị. Củng cố những kiến thức cần lưu ý khi triển khai đề xuất giá trị đã xây dựng cho khách hàng.
  • Thiết lập và quản lý dự án. Học sử dụng công cụ dự án (project) để triển khai các sáng kiến chiến lược, các hoạt động của doanh nghiệp, kể cả các hoạt động marketing.
  • Thiết lập và quản lý chương trình. Học cách sử dụng công cụ chương trình (program) kết hợp với Hệ thống Tác động (influence system), công cụ PMM, và sử dụng Đội đặc nhiệm (Task Force) để triển khai những hoạt động lớn, quan trọng, để cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
  • Làm việc với người khác. Học cách hiểu đặc điểm từng người để có thể tổ chức công việc và phân công trong đội nhóm của mình một cách hiệu quả. Học cách làm việc với những người mà mình không có thẩm quyền.
  • Làm việc dễ dàng hơn. Học cách khiến việc khó trở nên bớt khó, học cách làm rút ngắn thời gian những việc thường phải mất nhiều thời gian hơn.
  • Đo lường và theo dõi tiến độ. Bời vì những gì không đong đo đếm được thì không thể quản lý được, nên phải học cách để đong đo đếm và theo đó mà đôn đốc công việc, để công việc được hoàn thành đúng hạn, đúng chất lượng, đúng ngân sách đề ra.

Như vậy, có thể nói kiến thức này có thể áp dụng để quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, từ dự án sản xuất đến phát triển cơ sở hạ tầng và các chương trình phát triển kinh doanh, số hóa, ứng dụng công nghệ mới...

Báo chí thường nói năng suất và chất lượng làm việc của người Việt chúng ta nói chung còn thấp so với các nước khác. Theo tôi lý do nằm ở những nội dung kỹ năng trên. Chúng ta chưa quen với cách tổ chức công việc khoa học, chặt chẻ.
Nắm được và áp dụng được một cách thành thạo những kiến thức, kỹ năng trên thì hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ bắt kịp họ.

Lớp "Phân tích Thị Trường và Khách hàng" sắp đến theo yêu cầu của nhiều anh chị, chúng tôi dời qua tuần sau để tránh lễ 2-9.

Đỗ Hòa

Đăng Nhập