Cuối cùng, sau bao nhiêu nổ lực bạn có được một bản kế hoạch marketing chỉnh chu. Nhưng chiến lược và kế hoạch dù có tốt mấy cũng chỉ quyết định được không quá 50%, 50% còn lại phụ thuộc vào khâu Triển Khai Thực Thi.

Triển Khai Thực Thi (implementation skill) là một nhóm kỹ năng giúp chuyển tải chiến lược và ý tưởng thành hành động cụ thể, được tổ chức một cách khoa học, nhằm có thể thực thi và mang lại kết quả như mục tiêu đã đề ra. Để đạt được yêu cầu này, kỹ năng Triển Khai Thực Thi không chỉ là lập kế hoạch mà còn liên quan đến khâu tổ chức, phân công và giám sát, đôn đốc con người.

Triển khai Thực thi là nhóm kỹ năng mang tính quyết định không chỉ đối với các hoạt động marketing, mà còn để đảm bảo các chương trình hành động dài hơi của doanh nghiệp được thực hiện đến nơi đến chốn, mang lại kết quả như mục tiêu đề ra.

Thời lượng chương trình: có thể thực hiện trong khoảng từ 4 đến 6 buổi, tùy từng yêu cầu.

Nội Dung Chuyên Đề:

Giới thiệu mục tiêu của chương trình, kỳ vọng của học viên
Hoạch định Cá nhân
Những Thách thức của việc Thực thi
Quản lý Dự án
Làm việc hiệu quả với Người khác
Làm việc hiệu quả với Nhân viên Sales và những bộ phận khác có liên quan trong việc thực thi
Biến Khó thành Dễ
Làm việc thông minh, khám phá và khai thác yếu tố Hợp lực
Đo lường và Theo dõi tiến độ
Duy trì Tiến độ và Thành tựu
Cải tiến Liên tục
Quản lý sự thay đổi một cách chủ động

Đăng Nhập