Hoạch định con người

Nhiều doanh nghiệp hiện chỉ khai thác các chức năng cơ bản của Quản Trị Nguồn Nhân Lực (tuyển dụng, huấn luyện, trả công, sa thải), chứ chưa phát huy vai trò chiến lược của Quản Trị Nguồn Nhân Lực.

Nếu nói rằng nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp là phát huy một cách hiệu quả nguồn lực và năng lực của mình để chinh phục khách hàng và chiến thắng đối thủ, thì có thể thấy vai trò của Quản Trị Nguồn Nhân Lực (Human Resource Management) quan trọng như thế nào.

Bởi nguồn lực doanh nghiệp bao gồm đội ngũ con người. Còn năng lực của doanh nghiệp (Competencies) thì đến từ năng lực của đội ngũ, trong đó việc hoạch định phát triển năng lực của doanh nghiệp, cũng là nhiệm vụ của Human Resource Management.

Chùng nào vai trò chiến lược của Quản Trị Nguồn Nhân Lực chưa được phát huy, chưa kết nối chiến lược con người với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, thì vai trò của Quản Trị Nguồn Nhân Lực còn bị mờ nhạt, kém quan trọng hẳn so với các doanh nghiệp, tập đoàn khác của nước ngoài.

Quan trọng hơn cả, khóa này Quản Trị Nguồn Nhân Lực này được định hướng "dành cho sếp", nên nội dung không đi sâu vào các nghiệp vụ HR, mà tập trung và triết lý, quan điểm về HRM của chủ doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp.

 • Xem HR như là một động lực kinh tế.
  Điều đó có nghĩa là các chính sách HR cũng tạo ra giá trị và đóng góp vào lợi nhuận của doanh nghiệp, chứ không chỉ hoạt động kinh doanh mới tạo ra lợi nhuận.
 • Xem HR là một nguồn lực, một lợi thế cạnh tranh chiến lược bền vững.
  Sản phẩm, dịch vụ thì có thể bị copy một cách dễ dàng, nhưng lợi thế cạnh tranh từ một đội ngũ mạnh thì không thể bắt chước được. Lợi thế cạnh tranh từ HR mang tính bền vững lâu dài.
 • Nội dung khóa này giúp xóa tan nổi lo giữ người tài, không ngại việc nhân sự ra đi. Ngược lại, sẽ gặp thuận lợi hơn khi thu hút, giữ người tài giỏi, nhờ hệ thống HR hiệu quả.
 • Học khóa này sẽ thay đổi góc nhìn về nhân sự của người lãnh đạo: một sự đột phá về tư duy của lãnh đạo đối với Human Resource.

Thời lượng chương trình: có thể thực hiện trong khoảng từ 4 đến 6 buổi, tùy từng yêu cầu.

Nội dung chương trình:

 • Chức năng, vai trò, nhiệm vụ của Human Resource Management
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Cấu trúc tổ chức Human Resource Management
 • Vai trò chiến lược của Humang Resource Management
 • Hoạch định nguồn nhân lực
 • Phân tích vị trí công việc
 • Chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự
 • Huấn luyện và phát triển nhân sự
 • Phân tích doanh nghiệp cho mục đích hoạch định nhân sự
 • Quản lý năng lực doanh nghiệp
 • Quản lý hiệu quả làm việc
 • Kế hoạch phát triển năng lực cá nhân
 • Bản mô tả công việc phản ánh chiến lược nhân sự.
 • Trả công và phúc lợi
 • Sức khỏe, an toàn và môi trường làm việc.
 • Thiết lập kỹ luật, kỹ cương tổ chức.

Đăng Nhập