định giá iphone

Một chiến lược giá tốt giúp khai thác một cách linh hoạt giữa trần giá, sàn giá để tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp trong khi vẫn tạo ra giá trị cho khách hàng.

Sau tất cả mọi nổ lực làm thỏa mãn nhu cầu và chinh phục khách hàng, doanh nghiệp cần thu lại giá trị cho mình. Định Giá (pricing) là yếu tố P duy nhất trong tất cả các P của bộ phối trộn marketing có thể giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận, nên không thể coi thường kỹ năng Định Giá.

Muốn định giá tốt thì cần phải nắm không chỉ giá trị mà mình bỏ ra (costs), mà còn phải hiểu giá trị của sản phẩm, dịch vụ của mình đối với khách hàng (perceived value). Chính vì vậy, việc định giá cần phải được bắt đầu từ khâu xác định nhu cầu và chọn thị trường mục tiêu. Giá là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Thời lượng chương trình: có thể thực hiện trong khoảng từ 4 đến 6 buổi, tùy từng yêu cầu.

Nội Dung Chương Trình:

Những Nguyên Tắc Cơ Bản về Định Giá

Giá trong Marketing Mix
Khái niệm và các Mô hình Định giá
Phân tích Chi phí giá thành và Mô hình Chi phí giá thành

Định giá và Điều kiện thị trường

Môi trường Thị truờng
Khách hàng, Lợi ích và Phân khúc thị trường
Tình hình cạnh tranh và Định vị cạnh tranh

Tạo ra Giá trị cho Khách hàng

Đề xuất Giá trị và Giá
Chuỗi Giá trị, Phân tích Chi phí/Lợi ích
Lập sơ đồ Giá trị Khách hàng

Nắm bắt Giá trị và Đo lường Giá trị

Chiến lược Giá dựa trên Chi phí Giá thành
Chiến lược Giá dựa trên Thị trường
Nắm bắt Giá trị không thể hiện qua Giá.

Quản lý Giá trị

Chọn Chiến lược Giá đúng đắn

Triển khai thực thi Giá trị

Triển khai Chiến lược Giá đúng đắn

Đăng Nhập