Khóa huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp của Tinh Hoa Quản Trị triển khai chuyên đề Supply Chain Management (Quản Trị Chuỗi Cung Cấp).

Nếu nói chuỗi cung cấp là gì, vai trò của chuỗi cung cấp quan trọng như thế nào đối với hoạt động của doanh nghiệp, thì chắc là ít người hình dung được. Nhưng nếu hỏi những câu dưới đây thì ắt mọi người dễ hình dung hơn:

  • Bạn đã từng bị trường hợp không có hàng để bán vì bị gián đoạn nguồn cung chưa?
  • Bạn cảm thấy như thế nào khi đang chạy chương trình khuyến mãi cuối năm mà bị cháy hàng?
  • Bạn cảm thấy thế nào khi cùng một loại hàng mà mình phải chào bán với mức giá cao hơn các đối thủ khác, vì giá thành của mình cao?
  • Bạn nghĩ sao sau khi chốt được đơn hàng khủng mà bộ phận cung ứng công ty không đảm bảo được khối lượng ấy theo thời gian mà khách hàng yêu cầu?
  • Tại sao đối thủ thường xuyên tung ra sản phẩm mới, còn chúng ta thì rất chậm, rất khó khăn?
  • Làm sao để kinh doanh và quản lý hiệu quả hàng hóa của mình trong các chuỗi bán lẻ, siêu thị?
  • ...

Vâng, không chỉ có vậy, chuỗi cung cấp còn đóng vai trò quyết định ở giai đoạn thị trường trưởng thành, khi mà các sản phẩm không còn sự khác biệt lớn, khi mà các đối thủ ai cũng thuộc loại có thương hiệu.

Lúc ấy giá chính là mặt trận chính của thương trường. Và nói đến giá thì phải nói đến giá thành sản phẩm (cost of good sold), chi phí logistics và khả năng bao phủ thị trường. Vâng, đó chính là lúc Chuỗi cung cấp làm nên sự khác biệt!

Nếu thương hiệu là bề nổi thì chuỗi cung cấp chính là phần chìm của tảng băng. Không có một chuỗi cung cấp mạnh, thì sẽ không có một thương hiệu mạnh.

Nội dung chuyên đề này học viên sẽ học về thiết kế chuỗi cung cấp (chiến lược cung cấp), hoạch định hoạt động chuỗi cung cấp, vận hành chuỗi cung cấp. Với mục tiêu tạo ra giá trị cho khách hàng, mang lại lợi thế cạnh tranh và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tinh Hoa Quản Trị.

Đăng Nhập