Khóa học Chuyên đề Chiến Lược (Mã số khóa học: CL1) là một khóa học từ A-Z về Chiến lược và Hoạch định. Nội dung chương trình đi từ lý luận, đến phương pháp và thực hành.

Năng lực và tư duy chiến lược là năng lực then chốt đối với doanh nghiệp ngày nay. Bởi nó quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng tồn tại về lâu dài của doanh nghiệp.

Năng lực hoạch định chiến lược là năng lực không thể thiếu của cấp quản lý trong thời đại kinh doanh toàn cầu như ngày nay. Nếu không muốn điều hành bằng mệnh lệnh hàng ngày, thì cấp quản lý doanh nghiệp phải có tư duy chiến lược, phải hoạch định được chiến lược và phải biết tổ chức triển khai thực thi chiến lược đã đề ra.

Tinh Hoa Quản Trị giới thiệu đến với quí anh chị doanh nghiệp nội dung này, vốn là phương pháp thực tiễn được ứng dụng trong các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Mục tiêu khóa học:

  • Trang bị kiến thức nền tảng về hệ thống Chiến Lược trong doanh nghiệp
  • Trang bị năng lực tư duy
  • Trang bị kỹ năng phân tích
  • Phát triển kỹ năng hoạch định chiến lược doanh nghiệp, chiến lược ngành hàng.
  • Tham khảo 3 case chiến lược thực tế.
  • Học đến đâu ứng dụng vào công việc đến đấy.

Học phí: 19,000,000 đồng

Thời lượng tài khoản: 06 tháng.

Nội dung bao gồm hơn 60 bài học và bài kiểm tra.

TINH HOA QUẢN TRỊ

Đăng Nhập