Sau nhiều tháng nỗ lực hợp tác giữa hai bên, cuối cùng bản chiến lược cho khách hàng phát triển chuỗi cafe của khách hàng Phú Thăng ở Hà Nội cũng đã được hoàn tất.

Điều đáng phấn khởi là bắt đầu từ 1 đến nay khách hàng đã phát triển đến 4 điểm và đang chuẩn bị phát triển điểm thứ 5, và quan trọng hơn cả là chuỗi cửa hàng hiện đang kinh doanh có lãi!

Đối với một dự án startup chuỗi bán lẻ với gánh nặng khấu hao ban đầu, trong tình hình kinh tế khó khăn và môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay mà có thể sinh lãi ngay từ năm đầu tiên, là một thành tích đáng ghi nhận. Công đầu thuộc về các nữ tướng TBC!

Chiến lược là quan trọng, nhưng khâu thực thi cũng không kém quan trọng tí nào.

Chúc các nữ tướng của TBC tiếp tục phát triển vững chắc!

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập