Chia sẻ chuyên đề Chiến lược với cộng đồng các nhà quản lý tại một workshop do Group Quản Lý Doanh Nghiệp tổ chức.

Cảm ơn hơn 120 anh chị em đã dành ngày Chủ Nhật quí báu của mình để đến nghe tôi chia sẻ về đề tài Chiến lược ngày hôm qua 05/11/2017. Tôi đánh giá cao tinh thần hiếu học của nhóm các bạn từ Hà Nội bay vào chỉ để tham dự chương trình này. Rất tiếc là do sức chứa tối đa của SIHUB sau khi bổ sung thêm ghế xếp, cũng chỉ được 124 chỗ, nên 20 anh chị đến muộn đã phải quay về.

Hôm qua, ngày 05/11/2017 tôi đã trao đổi với các anh chị về:

 • Chiến lược là gì?
  Chiến lược nói chung, chiến lược trong môi trường doanh nghiệp, tại sao cần hoạch định, ai chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược, các yếu tố tác động đến chiến lược
 • Hê thống chiến lược trong doanh nghiệp.
  Chiến lược cấp tập đoàn/công ty đa ngành, chiến lược đơn vị kinh doanh
 • Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lược phổ biến và cách sử dụng.
 • Giới thiệu một số lựa chọn chiến lược cơ bản.

Tuy nhiên đó chỉ mới là 50% của nội dung mà tôi định chia sẽ trong khuôn khổ hoạt động của Group Quản Lý Doanh Nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định kinh doanh cho các năm sau.

Phần 2 của nội dung Chiến lược, ngày 19/11/2017 tôi sẽ chia sẻ các nội dung sau:

 • Chiến lược cấp chức năng.
  Chỉ giới thiệu sơ bộ để mọi người nắm về hệ thống chiến lược trong doanh nghiệp. Chi tiết sẽ được chia sẻ trong các chương trình sinh hoạt tiếp theo của Group.
 • Qui trình hoạch định chiến lược.
  Hướng dẫn chi tiết từng bước từ phân tích chiến lược 3 cấp đến xây dựng kịch bản, định vị và định hướng chính sách theo từng tình huống của các lựa chọn chiến lược.
 • Thực thi chiến lược.
  Qui trình chuyển tải chiến lược vào hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, các sáng kiến chiến lược, ưu tiên hóa chương trình hành động và xây dựng kế hoạch hành động.
 • Chiến lược và hệ thống quản lý.
  Các ngành nghề khác nhau, loại hình kinh doanh khác nhau thì cần một bộ máy và hệ thống quản lý khác nhau. Phần này tôi chia sẽ các loại hình kinh doanh cơ bản và ứng dụng chiến lược vào việc thiết kế hệ thống quản lý của từng loại hình này.
 • Đánh giá, điều chỉnh chiến lược.
  Chiến lược là một văn bản sống (a living document). Môi trường kinh doanh luôn biến động nên chiến lược cũng cần được thường xuyên đánh giá cập nhật.

Các anh chị nào quan tâm về vấn đề này, xin mời đăng ký tại fanpage của Group Quản Lý Doanh Nghiệp.

Hẹn gặp các anh chị quan tâm về Chiến lược tại buổi offline của Group Quản Lý Doanh Nghiệp về chuyên đề này.

Đỗ Hòa

* Group Quản Lý Doanh Nghiệp là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, hoạt động theo mô hình tri thức chia sẻ. Diễn giả chia sẻ tại các buổi sinh hoạt của group không nhận thù lao, người tham dự chỉ phải đóng phí để trang trải chi phí tổ chức như: thuê mặt bằng, giải lao, snacks, phần ăn (nếu làm cả ngày)

Đăng Nhập