Đài Tiếng Nói Nhân Dần Thành Phố Hồ Chí Minh (VOH) mời ô. Đỗ Hòa, TGĐ Tinh Hoa Quản Trị, chia sẻ trên sóng FM 95.6Mhz về hai chủ đề TPP và Khởi nghiệp.

Liên tục trong hai ngày 12-13 tháng 10 năm 2015, Ô. Đỗ Hòa, TGĐ Công ty Tinh Hoa Quản Trị được Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh (VOH) mời đến tham gia chương trình Cà Phê Sáng trên kênh FM 95.6 Mhz để chia sẻ với thính giả của đài về hai đề tài Hiệp định Trans-Pacifice Partnership (TPP) và Khởi nghiệp.

Được biết phòng thu kênh Sài Gòn FM 95.6Mhz cũng là một địa chỉ lịch sử, tại nơi đây ngày 30/4/1975 tướng Dương Văn Minh đã đọc tuyên bố lịch sử, chấm dứt cuộc chiến.

Đăng Nhập