Kế toán thuế thì doanh nghiệp nào cũng có vì do luật qui định, riêng kế toán quản trị thì rất ít doanh nghiệp triển khai. Thực ra, chức năng kế toán thuế là chỉ để phục vụ cho nghĩa vụ đóng thuế chứ không giúp CEO quản lý doanh nghiệp. Kế toán quản trị mới là công cụ tài chính giúp CEO quản lý hiệu quả.

Kế toán quản trị nếu được tổ chức tốt sẽ có thể cung cấp cho CEO những số liệu tài chính liên quan đến tất cả hoạt động của công ty mà người CEO cần để có thể quản lý công ty và để có thể đưa ra các quyết định hợp lý, thay vì phải dựa vào kinh nghiệm và cảm tính của mình vốn có thể hàm chứa rủi ro do nhầm lẫn, thiếu thực tế.

Thách thức của việc tổ chức chức năng kế toán quản trị trong công ty không nằm ở chỗ khó tuyển nhân viên kế toán biết và có kinh nghiệm làm kế toán quản trị, mà là ở chỗ tổ chức như thế nào để có thể tích hợp vào hệ thống quản lý tổng thể của doanh nghiệp. Cụ thể là tích hợp được với các công cụ quản lý nhân sự, kho, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách... và đây là những yêu cầu vượt qua tầm hiểu biết của một người nhân viên kế toán bình thường.

Tại sao lãnh đạo doanh nghiệp cần kế toán quản trị.

 • Lãnh đạo công ty cần có công cụ giúp ông ta luôn luôn làm chủ tình hình công ty về mặt tài chính, cần biết chỗ nào cần quan tâm và tập trung nhiều hơn, chỗ nào cần xem lại hay cắt bỏ, bộ phận nào cần quan tâm hỗ trợ hay kiểm soát v.v.
 • Kế toán quản trị là một chức năng cần thiết không thể thiếu để chuyển từ quản lý tài chính trực tiếp (ký duyệt), sang quản lý tài chính bằng hệ thống phân cấp phân quyền.
 • Những lúc kinh doanh thuận lợi, công ty hoạt động có lãi, người lãnh đạo cần biết cụ thể lãi là do sản phẩm nào, thị trường nào tạo ra để có thể đưa ra những quyết định nhằm để nắm bắt cơ hội, tối ưu hóa lợi nhuận.
 • Tương tự, những lúc công ty gặp khó khăn, hoạt động không hiệu quả, người lãnh đạo công ty cần biết chính xác công ty không hiệu quả là do đâu, khâu sản xuất nào, sản phẩm nào, thị trường nào, đơn vị nào gây ra... để có thể đưa ra quyết định cần phải làm gì xoay chuyển tình thế...
 • Để khi có khách hàng yêu cầu báo giá một sản phẩm, dịch vụ mới, lãnh đạo công ty có thể tính toán và báo giá cho khách hàng ngay mà không phải chờ lâu, cũng không phải "ước tính".
 • Để khi áp dụng những concept quản trị doanh nghiệp hiện đại (chẳng hạn như benchmarking) nhằm cái tiến hiệu quả quản lý, thì người CEO có thể biết để hoàn thành việc ấy công ty mình mất bao lâu, với chi phí bao nhiêu?
 • Để các chính sách tưởng thưởng động viên có thể phát huy hiệu quả, khen thưởng đúng người, đánh giá đúng thành tích từng cá nhân... thay vì chỉ dựa trên cảm tính vốn nhiều lúc thiếu sự công bằng và tạo ra mâu thuẩn trong nội bộ.
 • ...

Nội dung công việc.

 • Xác định những yêu cầu về dữ liệu kế toán quản trị mà lãnh đạo doanh nghiệp cần để quản lý hiệu quả.
 • Xây dựng hệ thống biểu báo cáo kế toán quản trị phù hợp với yêu cầu quản lý của công ty.
 • Xây dựng chức năng nhiệm vụ của kế toán quản trị.
 • Triển khai các nghiệp vụ có liên quan để chức năng kế toán quản trị có đủ điều kiện để vận hành.
 • Tuyển dụng nhân sự phù hợp cho chức năng kế toán quản trị.
 • Phần mềm kế toán phù hợp cho các yêu cầu kế toán quản trị.
 • ...

Yêu cầu về năng lực chuyên môn.

 • Thông thạo hoạt động kế toán quản trị và tích hợp kế toán quản trị vào mô hình và hệ thống quản lý tài chính của công ty.
 • Thiết kế cấu trúc kế toán quản trị theo hướng có thể tích hợp với các công cụ quản lý khác, chẳng hạn như các công cụ quản lý nhân sự, kế hoạch kinh doanh...
 • Quan điểm tiếp cận kế toán quản trị như là một phần của hệ thống quản lý doanh nghiệp, chứ không phải là một chức năng đơn lẻ.
 • Kinh nghiệm ứng dụng kế toán quản trị trong thực tiễn quản trị doanh nghiệp.

TINH HOA QUẢN TRỊ

Đăng Nhập