Ông Đỗ Hòa, Giám đốc Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị chia sẻ với các bạn trẻ về kinh nghiệm chọn ngành, chọn nghề.

 

Mời các bạn xem video.

Đăng Nhập