Thảo luận case study về một thương hiệu mà tên tuổi hầu như ai cũng biết. Điều gì đã ngăn cản một thương hiệu đầy tiềm năng như thế không thể bay cao hơn?

unlock-potentialChuyên đề Marketing: Thăng trầm của một thương hiệu cà phê VN. Chúng ta rút ra được bài học gì?

Thảo luận một case study về một thương hiệu mà tên tuổi hầu như ai cũng biết.
Tuyệt đối không bàn chuyện cá nhân. Chỉ phân tích dưới góc độ tổ chức, quản lý, chiến lược, marketing, để thử tìm câu trả lời cho câu hỏi:

- Điều gì đã ngăn cản một thương hiệu đầy tiềm năng như thế khiến nó không thể bay cao hơn?

Và rút ra:
- What are the key drivers of their growth?
- What went wrong? Why?
- What can we learn from their case?

Các bạn quan tâm muốn tham dự buổi cà phê thảo luận, xin mời liên lạc:
Hằng Lê (HP: 0168 996 4143; Tel: (08) 38 212 402; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Đăng Nhập