Chương trình huấn luyện CEO Chuyên nghiệp hôm nay tiếp tục với bài số 9 về phối hợp marketing (marketing mix) và bài số 10 về kênh phân phối (channel strategy). Đây là những kiến thức cần thiết giúp người CEO có thể tổ chức và quản lý hoạt động marketing và sales của doanh nghiệp.

omnichannel experience

Sau loạt bài về phân tích thị trường và người tiêu dùng, phân khúc và chọn thị trường mục tiêu (nội dung này tôi sẽ chia sẻ tại offline của Group Quản Lý Doanh Nghiệp vào CN đến), và tiếp theo là đề xuất giá trị (value proposition), đã đến lúc doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược marketing (marketing mix) với nội dung trả lời cho các câu hỏi:

  • Giá trị nào (what value) cho phân khúc thị trường nào (what market segment).
  • Các giá trị ấy sẽ được chuyển đến với khách hàng bằng con đường nào (what channels)?
  • Với mức giá nào (what price)
  • Và những giá trị ấy được quảng bá đến với đối tượng khách hàng mụ tiêu, khách hàng tiềm năng bằng những kênh truyền thông, phương tiện nào (what communication channel).

Nội dung bài 9 và 10 trả lời cho 2 câu đầu: những kiến thức cơ bản về đề xuất giá trị (đề xuất giá trị là gì, tại sao đề xuất giá trị mà không phải là sản phẩm, chọn giá trị nào cho đối tượng khách hàng nào, làm sao để tạo ra đề xuất giá trị bền vững...)

Và kênh (mục đích, chức năng của kênh, các loại kênh, lựa chọn kênh, chiến lược kênh, so sánh lợi hại giữa các chiến lược kênh khác nhau, và các tiêu chí chọn kênh, các tiêu chí chọn đối tác phân phối...)

Bài học được kết thúc bằng 2 bài tập (một tự làm ở nhà, một làm online).

Đỗ Hòa - Chương trình huấn luyện CEO CHUYÊN NGHIỆP

Đăng Nhập