Nếu bạn có kiến thức cơ bản về chiến lược tập đoàn, thì bạn sẽ có cái nhìn sâu hơn, mang tính chiến lược hơn về một động thái thâu tóm hay sáp nhập, về một vụ thoái vốn, hay về một trường hợp khó khăn, phá sản.

construction studies portfolio guide beaufort college 1 638

Bài hôm nay tôi chia sẻ về các phương thức lựa chọn để một tập đoàn phát triển.
Trong đó có lẽ quan trọng là phần giải thích tại sao chọn phương thức này hay phương thức kia, lợi ích, những mặt hạn chế, cũng như thuận lợi của từng phương thức.

Đặc biệt, để minh họa cho nội dung bài học, tôi sử dụng những case từ các tập đoàn: Kinh Đô, TGDĐ, HAGL, ACC.... đã xảy ra trong những năm gần đây.

Các bạn hẳn cũng đã thấy tôi thỉnh thoảng sử dụng hiểu biết về chiến lược tập đoàn đa ngành (như trong bài này) để viết một số bài phân tích, đưa ra một số nhận định về các động thái chiến lược của một số tập đoàn Việt Nam nêu trên.

Nếu bạn có kiến thức cơ bản về chiến lược tập đoàn, thì bạn sẽ có cái nhìn sâu hơn, mang tính chiến lược hơn về một động thái thâu tóm hay sáp nhập, về một vụ thoái vốn, hay về một trường hợp khó khăn, phá sản.

Trong bài này tôi cũng tôi cũng gom phần đã hướng dẫn của module này vào trong một trang, mà tôi gọi là "Chiến lược tập đoàn trên một trang giấy". mục đích là giúp cho người học dễ nắm bắt các nội dung đã học.

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp.

Đăng Nhập