Bài học hôm nay của lớp CEO Chuyên Nghiệp trang bị kỹ năng quan hệ với người khác (engage others), một kỹ năng cực kỳ quan trọng của lãnh đạo.

 

steve jobsHiệu quả của người lãnh đạo chính là hiệu quả sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Vậy là lãnh đạo thì bạn cần phải có kỹ năng đối thoại nhằm lôi cuối người khác (engage others) để truyền đạt quan điểm, ý định của mình và cũng như là để thấu hiểu cặn kẻ vấn đề. Trên cơ sở đó, lãnh đạo có thể đưa ra giải pháp, hoặc những quyết định đúng đắn.

Những lãnh đạo thành công và nổi tiếng trên thế giới đều là những người có kỹ năng đối thoại tốt (Bill Gates, Steve Jobs, Mark Juckerberg, Obama...)

30% nội dung tôi này đã chia sẻ tại Group Quản Lý Doanh Nghiệp. 70% còn lại vừa là nội dung mới, vừa là nội dung mổ xẻ chi tiết hơn, nhằm dễ hiểu và dễ ứng dụng.

Bài này có một bài thực hành và một bài tập.

Học chương trình này là khá vất vả các bạn ạ, không "cưỡi ngựa xem hoa" mà được.

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập