Ngày 1 tháng 5 năm 2011, Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) đã gởi cho BTK Dự án Tiếp thị Nông Sản Việt, CLB Xây dựng Thương hiệu Nông sản Việt" (Vietnammarcom là đại diện) đề án "Chợ Nông Sản Việt".

"Chợ Nông Sản Việt" là một đề án được Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) đề xuất và tài trợ hướng đến các mục tiêu sau:

Mục tiêu của đề án.

  • Quảng bá cho chiến lược nông sản mới của VN là “sạch, phát triển bền vững”, xem đây là một lợi thế cạnh tranh của kinh tế Việt Nam trong tương lai.
  • Hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam, giúp giảm nhập siêu về mặt nông sản.
  • Xây dựng hình ảnh nước Việt Nam với những sản phẩm nông nghiệp an toàn, phát triển bền vững trong con mắt người tiêu dùng thế giới.
  • Giáo dục nhận thức và tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng về nông sản sạch gắn liền với phát triển bền vững.
  • Hỗ trợ nông dân, những người chấp nhận rủi ro thách thức để cùng đồng hành với nhà nước trong định hướng chiến lược nông sản mới nầy, tiếp thị các nông sản được trồng trọt theo các phương pháp phát triển bền vững

Vài nét về Chợ Nông Sản Việt.

farmers-market-civic

Chợ nông sản trong trung tâm thành phố là một mô hình tiếp thị nông sản đã được tổ chức thành công như là một điểm nhấn của nhiều thành phố lớn trên thế giới (San Francisco, Washington, Mexico, Paris, Vancouver, Houston…). Hoạt động chợ là một phần của Chương Trình Xây Dựng Thương Hiệu Nông Sản và là một hoạt động vì lợi ích cộng đồng, phi lợi nhuận.

Chợ Nông Sản Việt không phải là chợ của những người chuyên buôn bán mà là nơi nông dân, những người trực tiếp trồng trọt, đứng ra giới thiệu sản phẩm của mình. Trong khu vực chợ chỉ được bán nông sản và không có hoạt động thương mại gì khác.

Sản phẩm bầy bán phải là những nông sản đạt tiêu chuẩn nông sản phát triển bền vững của Việt Nam (trồng trọt tự nhiên, phương pháp hữu cơ), từ các nông trường đã được cấp giấy chứng nhận (không chấp nhận những sản phẩm trôi nổi, mua đi bán lại).

Kinh phí hoạt động của "Chợ Nông Sản Việt".

Trong thời gian đầu (dự kiến 1 năm), chi phí hoạt động của chợ chủ yếu được trang trải từ các nguồn tài trợ. Sau đó, khi mà hoạt động của chợ đi vào ổn định, các hoạt động xúc tiến thương mại của chợ bắt đầu phát huy hiệu quả thì sẽ bắt đầu thu phí. Mức thu chỉ đủ để trang trải chi phí.

Trong thời gian đầu, chi phí thực hiện đề án và tổ chức hoạt động của chợ sẽ được trang trải từ những nguồn sau:

  • Chính quyền thành phố hỗ trợ từ ngân sách dành cho hoạt động xúc tiến thương mại. 
  • Kêu gọi tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân (chỉ chấp nhận tài trợ vô điều kiện, không nhận đóng góp từ nông dân)
  • Công ty IME Vietnam đóng góp

Hiện đề án đã được gởi đến các cơ quan chức năng, BTK CLB Xây dựng Thương hiệu Nông sản Việt với đại diện là Vietnammarcom. Đề án sẽ được triển khai sau khi được sư chấp thuận của chính quyền.

Đăng Nhập