Ngày 30 tháng 12 năm 2022 vừa qua, Chủ Tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký quyết định cho phép thành lập Hiệp Hội Ẩm Thực Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hiệp hội F&B HCM) mà ông Đỗ Hòa, TGĐ Công Ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị, là một thành viên Ban Vận Động thành lập Hiệp hội.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Hiệp hội được Chủ tịch UBND TP HCM phê duyệt, tuân thủ các qui định của pháp luật, chịu sự quản lý của Sở Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sự ra đời của Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cơ sở để nâng tầm ẩm thực Việt, sánh vai với nền ẩm thực các quốc gia khác đã được thế giới thừa nhận, thông qua sự kết nối, chung tay, hỗ trợ nâng cao tay nghề chuyên môn, trình độ quản lý, trình độ tiếp thị của cộng đồng anh em hội viên hoạt động trong lĩnh vực này.

Một phần quan trọng của hoạt động Hiệp hội là tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại ẩm thực trong và ngoài nước, tham gia các chương trình giao lưu ẩm thực thế giới và khu vực.

Ẩm thực đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc thu hút khách du lịch, do vậy, việc chuẩn hóa, nâng tầm về cả phần chất lẫn nghệ thuật tiếp thị, trình bày, phục vụ, sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam như là một điểm đến du lịch, giúp phát triển ngành du lịch thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung.

Qua đó Hiệp hội cũng mong muốn tạo ra công ăn việc làm ổn định lâu dài, và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho anh em hội viên.

Để có thể thực hiện thành công sứ mệnh phát triển hệ sinh thái ẩm thực Việt như nghị quyết đại hội của Hiệp hội đã đề ra, Hiệp hội sẽ cần sự chung tay của cộng đồng ẩm thực Việt Nam, từ nhà nông, người nuôi trồng, đánh bắt đến người cung cấp, người chế biến và người cung cấp dịch vụ ẩm thực, cũng như là sự ủng hộ của người tiêu dùng.

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập