Ngày 8 tháng 2 năm 2012, Harvard Business Review đã chính thức gởi thư mời ông Đỗ Hòa, CEO kiêm chuyên gia tư vấn của Tinh Hoa Quản Trị, tham gia Hội đồng Cố vấn của Harvard Business Review (Harvard Business Review's Advisory Council).

Lời mời của Harvard Business Review đã được ông Hòa chấp thuận.

HBR November2011Trong thư mời HBR viết: “... ông sẽ thường xuyên có cơ hội đưa ra ý kiến và chia sẻ ý tưởng với các chủ bút và các nhà phát triển sản phẩm thuộc Harvard Business Review Group."
"Tham gia vào Hội Đồng Cố Vấn, kiến thức của ông sẽ giúp định hình nội dung mà chúng tôi phát triển và làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng tôi về quan điểm của ông đối với những ý tưởng từ HBR và rộng hơn từ cộng đồng management và leadership thế giới..."

Ông Đỗ Hòa cũng sẽ được HBR chia sẻ những kết quả nghiên cứu, khảo sát mà HBR thực hiện và nhận được những nội dung độc quyền, cũng như là được duyệt trước những nội dung, sản phẩm sắp xuất bản của Harvard Business Review.

Thông qua việc tham gia vào Hội đồng Cố vấn của Harvard Business Review, ông Hòa hy vọng sẽ có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của mình với cộng đồng chuyên gia quốc tế tại HBR, đồng thời tiếp cận được những quan điểm mới về management và leadership vốn có ích cho công việc tư vấn của ông tại Công Ty Tư Vấn Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam).

Về Harvard Business Review: Harvard Business Review là một tạp chí chuyên ngành quản trị kinh doanh có uy tín lâu năm hàng đầu trên thế giới. Số xuất bản đầu tiên của tạp chí nầy được ra đời vào năm 1922 bởi Harvard Business School Publishing, một nhà xuất bản thuộc quyền sở hữu của trường Đại học Harvard danh tiếng của Mỹ.

Thông tin thêm về Harvard Business Review có thể tìm thấy tại trang web của tổ chức nầy:www.hbr.org.

Đăng Nhập