• Unit K-03.29 Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Trở thành số 1 trên thị trường

Nếu khách hàng có tham vọng và nguồn lực thì chúng tôi có chiến lược để giúp khách hàng hiện thực hóa điều này. Đây là cam kết của chúng tôi!

New Articles.

Latest Articles

Kỹ Năng Phân Khúc Thị Trường Có Quan Trọng?
11 26, 2020
Chúng ta có thể nghe nhiều người nói từ "phân khúc", nhưng "kỹ năng phân khúc ...
Có cần phân khúc lại để xác định lại thị trường mục tiêu?
11 23, 2020
Phân khúc thị trường là chia nhỏ thị trường ra thành từng phân khúc (segment), ...
Yếu tố thay đổi cuộc chơi ngành vận tải hành khách.
10 21, 2020
2 năm trước tôi đã dự báo rằng sự ra đời dòng xe điện của VinFast sẽ là ...
Muốn có thương hiệu mạnh, phải phát triển năng lực marketing.
10 07, 2020
Hôm qua tôi có một bài nói về kỹ năng phân tích thị trường và khách hàng. Do ...
Our Missions.

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt lên, trở thành người dẫn đầu thị trường

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp doanh nghiệp khách hàng vượt lên và trở thành Số 1 trên thị trường, nhờ vào một chiến lược sáng tạo và thích hợp.

THE PAN GROUP
VIN GROUP
TH GROUP
TWITTER BEANS COFFEE
BITEX GROUP
VINATABA GROUP