Các giải pháp chiến lược đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, từ tập đoàn đa ngành cho đến cách doanh nghiệp SME.

ông Đỗ HòaIME Vietnam cung cấp các gói giải pháp tư vấn chiến lược từ đánh giá phản biện, hoạch định cho đến hỗ trợ triển khai thực thi: chiến lược công ty, chiến lược ngành hàng, chiến lược phát triển, mở rộng kinh doanh. Khách hàng có thể yêu cầu trọn gói hoặc từng phần riêng lẻ theo nhu cầu của mình.

Các dịch vụ tư vấn chiến lược của IME Vietnam.

IME Vietnam cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược như sau, khách hàng có thể yêu cầu trọn gói hoặc từng phần riêng lẻ theo nhu cầu của mình.

 • Chiến Lược Công Ty (corporate Strategy). IME Vietnam hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định chiến lược tập đoàn, chiến lược công ty cho cả dài hạn, trung hạn. Chiến lược tập đoàn (chiến lược công ty) dựa trên các mục tiêu tài chính được chuyển thành các sáng kiến đòn bẩy và được lồng vào các chiến lược chức năng, ngành hàng.
 • Chiến lược tập đoàn (chiến lược công ty) là cơ sở để xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển cho các bộ phận chức năng và ngành hàng trực thuộc xây dựng chiến lược cho bộ phận mình.
 • Chiến Lược Ngành Hàng (business strategy). Chiến lược ngành hàng là chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh cụ thể của từng ngành hàng, nằm trong bối cảnh chiến lược tổng thể của công ty, bao gồm kế hoạch triển khai thực hiện cho cả năm tài chính.
 • Chiến Lược Marketing (marketing strategy). Chiến lược marketing là định hướng cho toàn bộ hoạt động marketing của toàn doanh nghiệp, bao gồm trade marketing, consumer marketing, chiến lược kênh, chiến lược giá, chiến lược truyền thông quảng bá, chiến lược dịch vụ, chiến lược sản phẩm, chiến lược thương hiệu.
 • Chiến lược chuỗi cung cấp (supply chain strategy). Trong giai đoạn khi mà mọi thứ bất ổn, khó đoán như hiện nay, nếu có một chức năng nào đó đóng vai trò đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được liên tục, tránh được những thiệt hại do đứt gãy, thì chính đó chuỗi cung cấp.
 • Dự Án Đầu Tư (investment project). Với kinh nghiệm đa dạng và tầm nhìn rộng, IME Vietnam hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai các đề án đầu tư nhằm phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh. Kinh nghiệm của chúng tôi giúp quí vị khai thác tiềm năng của doanh nghiệp để nắm bắt cơ hội đồng thời cũng giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro.
 • Đánh Giá Chiến Lược (strategy assessment). Với hiểu biết và tầm nhìn chiến lược quốc tế, IME Vietnam đóng góp ý kiến phản biện từ góc độ chuyên nghiệp cao, thể hiện một tầm nhìn sâu rộng giúp doanh nghiệp nâng cao tính khả thi và hiệu quả thực thi chiến lược.

Khi hoàn tất chương trình tư vấn chiến lược của IME Vietnam khách hàng được gì?

 • Bản tài liệu chiến lược. Đây là sản phẩm hữu hình mà các nhà tư vấn chiến lược đều đề hướng đến. Tài liệu nầy bao gồm:
 • Phần nhận định. Phân tích, chỉ ra những diễn biến, xu hướng đáng lưu ý vì chúng có thể có tác động đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm môi trường vĩ mô, vi mô, đối thủ, thị trường và khách hàng. Bên cạnh những cơ hội, sự thuận lợi và những điểm mạnh của doanh nghiệp, phân tích cũng chỉ ra những "vấn đề" nội tại, những điểm yếu và mối hiểm họa mà doanh nghiệp đang, sẽ phải đương đầu.
 • Chiến lược. Bao gồm những định hướng và giải pháp giúp doanh nghiệp khắc phục những "vấn đề" vốn đã được nhận diện được trong phần phân tích, định hướng những thay đổi, điều chỉnh trong hướng đi, trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp để có thể cải thiện năng lực cạnh tranh và đón đầu, nắm bắt những cơ hội đang xãy ra trong hiện tại và trong tương lai.
 • Kế hoạch thực thi. Chúng tôi giúp lãnh đạo doanh nghiệp chuyển tải nội dung chiến lược thành kế hoạch hành động có thể thực thi được (actionable), có thể đo lường được (measurable) đến từng khối, phòng, ban và từng cá nhân trong tổ chức.

Tham khảo những điển hình tốt trên thế giới. Sự khác biệt mà IME Vietnam mang đến cho khách hàng xuất phát từ kiến thức ngành phong phú trên phạm vi quốc tế và khu vực, và từ những điển hình tốt (best practice), những kinh nghiệm thực tế về quản trị doanh nghiệp giúp chúng tôi chỉ ra cho khách hàng những cơ hội thay đổi lớn mang tính cách mạng trong nội bộ doanh nghiệp như những thay đổi về hệ thống quản lý, về quản trị tài chính, về quản trị marketing và bán hàng, về quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, chuỗi cung ứng, CNTT v.v. với mục đích cuối cùng là cải thiện hiệu quả hoạt động, xây dựng lợi thế cạnh tranh và định hướng phát triển bền vững.

Tư duy chiến lược. Một cái "được" vô hình mà chúng tôi cho là vô giá đó là qua quá trình và phương pháp làm việc của chúng tôi, đội ngũ lãnh đạo cao cấp của công ty dần dần hình thành tư duy chiến lược, khắc phục một điểm yếu rất phổ biến trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Nâng cao năng lực cán bộ. Khác với nhiều phương pháp tư vấn khác, chúng tôi thực hiện chuyển giao kiến thức, qui trình và công cụ hoạch định chiến lược. Như vậy, chỉ cần làm việc với chúng tôi một lần, hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp được hướng dẫn để có thể tự mình tổ chức định kỳ hoạch định và đánh giá chiến lược cho doanh nghiệp mình.

Thống nhất nội bộ. Với quan điểm "team approach", phương pháp làm việc của chúng tôi giúp các cá nhân trong ban lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn và hợp tác với nhau hơn.

Tiếp cận qui trình quản lý khoa học. Một cái "được" lớn khác đối với người điều hành doanh nghiệp (CEO) mà chúng tôi muốn nhắc đến là cuối chương trình tư vấn chiến lược, chúng tôi có phần tư vấn riêng cho người lãnh đạo doanh nghiệp về phương thức lãnh đạo, những điều chỉnh cần thiết trong phong cách điều hành để giúp lãnh đạo doanh nghiệp quản lý bộ máy một cách hiệu quả hơn, triển khai thành công chiến lược của mình.

Như vậy có thể nói gọi là tư vấn chiến lược nhưng không chỉ chiến lược, với những cái "được" trên, theo tính toán của chúng tôi, nếu doanh nghiệp tự mày mò, tự tìm cách cải tiến hoặc làm việc với nhiều nhà tư vấn khác từng lĩnh vực một và để đạt được cùng một kết quả thì có thể sẽ mất rất nhiều năm và chi phí thì có thể cao gấp nhiều chục lần.

Vì Sao Nên Chọn Chúng Tôi?

 • Tính chuyên nghiệp và đẳng cấp. Hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý, trong đó có gần 10 năm công tác tại Tập đoàn Shell. Đặc biệt là hơn 6 năm phụ trách hoạch định chiến lược kinh doanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ASIA-PAC - bao gồm Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Việt Nam, Úc và New Zealand) với doanh thu hàng năm lên đến 550 triệu đô la, chiến lược của quý vị được hưởng lợi từ kinh nghiệm hoạch định chiến lược trung hạn, chiến lược dài hạn của các tập đoàn hàng đầu thế giới.
 • Tầm nhìn chiến lược. Yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng và "trọng lượng" của nội dung chiến lược chính là tầm nhìn của người hoạch định chiến lược. Với kiến thức, kinh nghiệm quốc tế và địa phương dày dạn, chúng tôi có đủ hiểu biết để giúp quý vị đánh giá đúng tiềm năng của doanh nghiệp mình đồng thời nhìn ra những cơ hội từ thị trường cả trong và ngoài nước.
 • Tính khả thi cao. Khác với các nhà tư vấn khác vốn chỉ mạnh về lý thuyết, với kinh nghiệm nhiều năm từng nắm giữ các vị trí quản lý cao cấp của các tập đoàn hàng đầu thế giới và vị trí TGĐ nhiều công ty đầu ngành trong nước giúp chúng tôi hiểu được những khó khăn, thách thức của người lãnh đạo công ty, từ đó chúng tôi có thể đưa ra những sáng kiến và chương trình hành động mang tính thiết thực và tính khả thi cao.
  Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng quý vị sẽ không phải trả giá cho những bài học mà các tập đoàn, các công ty khác đã trả giá đắt để có được.

TINH HOA QUẢN TRỊ

Comments powered by CComment