Công ty dường như ngày càng phải tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hơn, và các chương trình cũng ngày càng kéo dài hơn, và do vậy tốn nhiều tiền hơn. Nhưng nếu ngưng khuyến mãi thì không bán được hàng. Liệu có cách gì khác?

If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Một buổi tiếp khách tàu nước ngoài của lãnh đạo cảng Đà Nẵng
Đỗ Hòa được giao nhiệm vụ hỗ trợ lãnh đạo cảng tiểp khách nước ngoài.

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói rằng, bạn không phải đi tìm cơ hội ở đâu cả, chỉ bằng "siêng làm, siêng học" thì cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn!

Read more: If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Đăng Nhập