Sau nhiều nỗ lực kể cả tăng lương thưởng và sa thải người, chúng tôi vẫn không thể bán được sản phẩm của mình như kế hoạch đề ra. Nhân viên nói vì sản phẩm của chúng tôi kém cạnh tranh. Liệu họ nói có đúng? Có cách gì khác?

If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Một buổi tiếp khách tàu nước ngoài của lãnh đạo cảng Đà Nẵng
Đỗ Hòa được giao nhiệm vụ hỗ trợ lãnh đạo cảng tiểp khách nước ngoài.

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói rằng, bạn không phải đi tìm cơ hội ở đâu cả, chỉ bằng "siêng làm, siêng học" thì cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn!

Read more: If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Đăng Nhập