Trong thời gian gần đây do kinh tế đi xuống chúng tôi cũng đã phải cắt giảm nhiều hoạt động kinh doanh, riêng bộ máy tôi cảm thấy khó xử, không biết nên sắp xếp lại như thế nào. Vả lại, nhiều anh em cũng đã gắn bó với công ty nhiều năm, mình xử lý không minh bạch, lại ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.

If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Một buổi tiếp khách tàu nước ngoài của lãnh đạo cảng Đà Nẵng
Đỗ Hòa được giao nhiệm vụ hỗ trợ lãnh đạo cảng tiểp khách nước ngoài.

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói rằng, bạn không phải đi tìm cơ hội ở đâu cả, chỉ bằng "siêng làm, siêng học" thì cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn!

Read more: If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Đăng Nhập