Chúng tôi phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ nước ngoài, có người nói tôi phải xây dựng thương hiệu cao cấp như họ mới cạnh tranh được. Chiến lược nào giúp doanh nghiệp tôi cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ ngoại?

If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Một buổi tiếp khách tàu nước ngoài của lãnh đạo cảng Đà Nẵng
Đỗ Hòa được giao nhiệm vụ hỗ trợ lãnh đạo cảng tiểp khách nước ngoài.

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói rằng, bạn không phải đi tìm cơ hội ở đâu cả, chỉ bằng "siêng làm, siêng học" thì cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn!

Read more: If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Đăng Nhập