Hệ thống trả công

Hệ thống trả công theo mô hình 3P là hệ thống trả công tiên tiến nhất thế giới hiện nay, là một công cụ không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. Hệ thống trả công theo mô hình 3P là một giải pháp thuộc gói tư vấn quản lý nhân sự dành cho của các CEO: gắn trách nhiệm, năng lực và thành tích cá nhân với thu nhập.

chính sách trả côngHệ thống trả công theo mô hình 3P khi được thiết kế hoàn chỉnh, kết hợp với chính sách phúc lợi và các công cụ quản lý nhân sự khác sẽ mang lại lợi ích sau đây:

 • Không còn phải lo lắng tình trạng chi phí lương và hiệu quả kinh doanh đi lệch pha, vì với hệ thống trả công nầy thu nhập cá nhân sẽ gắn liền với hiệu quả hoạt động của công ty.
 • Giúp cho việc quản lý thành tích cá nhân trở nên minh bạch và khoa học hơn, nhờ gắn thành tích với thu nhập và thăng tiến sự nghiệp.
 • Tạo động lực để các cá nhân phấn đấu nâng cao năng lực bản thân, nhằm nâng cao thành tích, và như vậy năng lực của cả công ty sẽ được không ngừng nâng cao.
 • Do hệ thống trả công 3P là một hệ thống trả công duy nhất, được áp dụng xuyên suốt bộ máy tổ chức, nên thu nhập sẽ không còn là một cản trở trong công việc điều động, luân chuyển nhân lực giữa các đơn vị, phòng ban trong công ty.
 • Giảm đáng kể số lượng khiếu nại về lương, thu nhập trong công ty, giúp lãnh đạo công ty có thêm thời gian tập trung cho những công việc quan trọng khác.

Nội dung công việc.

 • Đánh giá các vị trí công việc (position evaluation)
 • Xây dựng thang bảng lương (reference salary structure)
 • Điều chỉnh thang bảng lương thực tế dựa trên thang bảng lương tham chiếu.
 • Xây dựng qui chế, qui trình biểu mẫu giao việc và đánh giá thành tích nhân viên. (performance appraisal)
 • Xây dựng các tiêu chí đánh giá thánh tích nhân viên (KPI)

Yêu cầu chuyên môn.

 • Đảm bảo xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện và kết nối với nhau, chứ không chỉ áp dụng từng công cụ riêng lẻ, từng chức năng rời rạc.
 • Kinh nghiệm ứng dụng, triển khai, có thể giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai và vận hành.

TINH HOA QUẢN TRỊ (IME Vietnam)

Đăng Nhập