Hội thảo Đổi mới sáng tạo (innovation) và Tinh thần Doanh nhân (entrepreneurship) do Group Quản Lý Doanh Nghiệp tổ chức tại Hà Nội và ông Đỗ Hòa và Đoàn Đức Thuận của Tinh Hoa Quản Trị là diễn giả.

Đăng Nhập