Đáng giá bao nhiêu?

Theo phản hồi của mọi người thì hai ngày học lớp Định Giá tuần rồi đã "vỡ ra nhiều điều". Bởi có lẽ một số bạn đến lớp với nhận thức rằng gía thì có gì phức tạp mà phải học đến 2 ngày!

Và có lẽ việc biết được đâu là trần gía, đâu là đáy gía của mình là một kiến thức cơ bản đáng giá đồng tiền bát gạo đối với các bạn. 

Vì từ đó, biết làm thế nào để nâng trần gía của mình lên, biết làm thế nào để tránh cạnh tranh bằng gía, biết mối tương quan giữa gía với cảm nhận giá trị, với chu kỳ thị trường, với kênh, với truyền thông... Biết ứng dụng yếu tố involvement để tác động lên gía ...

Và biết ứng dụng các chiến lược gía khác nhau cho từng kênh khác nhau, để tối ưu hóa lợi nhuận, nhờ hiểu được nhóm khách hàng nào nhạy cảm với gía, nhóm nào thì không. Biết tại sao người ta thường làm brand tracking, và mối liên quan của việc này để tối ưu hóa gía và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Nhưng có lẽ kết quả quan trọng nhất là học xong thì vượt qua được "nỗi sợ tăng g.ía"!

Nếu chỉ cần bỏ ra vài ngày để ngồi nghe, rồi có thể tối ưu hóa một vài phần trăm lợi nhuận thì tại sao không nhỉ?
Nhưng không chỉ là học kiến thức và kỹ năng, một số bạn còn nhận được những ý kiến tư vấn có giá trị hơn nhiều đối với biz của mình.

Nội dung tuần này là truyền thông, một đè tài quan trọng và thú vị.

Đỗ Hòa - lớp Pricing Strategy

Đăng Nhập