Chúng tôi vừa làm một session tư vấn kiểu mini cho một khách hàng khởi nghiệp. Thực ra khách hàng nầy không phải hoàn toàn là người mới, mà vừa tách ra từ một doanh nghiệp (nhân viên ra làm ông chủ).

khoinghiep imevietnamDo nhận ra những bất cập của doanh nghiệp trước do cách làm tự phát, nên các anh "muốn làm đúng ngay từ đầu chứ không để khi lún sâu vào thành thói quen rồi thì khó sửa".

Trong 4 giờ đồng hồ, tôi tập trung trình bày và giải thích với các bạn các nội dung:

- Ý tưởng kinh doanh của bạn có sound?

- Công ty là gì, lập ra làm gì, phục vụ ai?

- Tiêu chí quyết định thành công của ngành nghề mà công ty ấy định kinh doanh là gì?

- Ngay từ đầu cần đề ra mục tiêu gì, tổ chức bộ máy như thế nào, cần xác định năng lực lõi là gì, và xây dựng văn hóa như thế nào để có thể hướng tổ chức tập trung vào các tiêu chí quyết định thành công ấy, để dần dần hình thành lợi thế cạnh tranh về lâu dài.

- Với loại hình kinh doanh ấy, chiến lược kinh doanh nên là như thế nào? Mục tiêu trước mắt là gì và mục tiêu lâu dài nên là gì?

- Ở giai đoạn đầu nên tập trung vào khâu nào trên chuỗi giá trị? Khâu nào có thể outsource? Khâu nào nhất thiết phải "ôm"?

- Kinh doanh ngành nghề ấy thì marketing như thế nào? Giai đoạn đầu thì xây dựng thương hiệu như thế nào?

- Kịch bản nào cho ngành nghề ấy sau 10, 15 năm? Cần chuẩn bị gì ngay bây giờ?

- Quản lý đối với một doanh nghiệp có qui mô như thế thì nên theo mô hình nào?

- Qui trình quản lý sơ lược là như thế nào? Giao nhiệm vụ, họp hành, đánh giá công việc, động viên, quản lý nhân viên... như thế nào?

- Vai trò của người sếp trong việc hình thành văn hóa công ty? Sếp nên thể hiện tác phong, hành vi như thế nào cho phù hợp với mục tiêu, chiến lược và văn hóa doanh nghiệp đã đề ra.

Chỉ bi nhiêu đó thôi! Cô đọng, thực tế, sát với tình hình và đặc điểm của doanh nghiệp.

Khách hàng nói dù đã đi làm vài năm, nhưng có nhiều điều mà bây giờ họ mới hiểu, và "kể từ ngày mai, em sẽ đến công ty như là một người khác".

Hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm của mình sẽ có ích cho hai bạn trẻ!

 Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập