Nhiều người trong chúng ta khi làm là cố làm cho xong việc, chứ không thật sự nghĩ đến cái kết quả của việc mình làm nó sẽ như thế nào. Bài học hôm nay của lớp CEO Chuyên Nghiệp là lời giải cho vấn đề này.

Hướng đến kết quả

Lãnh đạo thành công thì đương nhiên phải là người lãnh đạo hiệu quả. Muốn lãnh đạo hiệu quả, hay làm một việc gì hiệu quả thì cũng vậy, phải bắt đầu từ tư duy, phải có tư duy hướng đến hiệu quả thì mới ra hiệu quả.

Không phải ai cũng tự nhiên mà có cái tư duy này. Nhiều người trong chúng ta khi làm là cố làm cho xong việc, chứ không thật sự nghĩ đến cái kết quả của việc mình làm nó sẽ như thế nào.

Thực hiện công việc mà không đặt tư duy vào công việc thì khó mà hoàn tất công việc, đừng nói là xong việc với hiệu quả cuối cùng cao nhất có thể được.

Muốn làm việc hiệu quả thì phải tư duy sâu, phải nghĩ đến những gì cần thiết, những gì có liên quan và phải có sự chuẩn bị, chứ không nói làm là bắt tay vào làm liền.

Quản lý một doanh nghiệp mà muốn hiệu quả thì người lãnh đạo phải tư duy sâu, tư duy một cách có hệ thống, và phải nhận thức được và trang bị cho mình những điều kiện cần thiết để mình có thể lãnh đạo một cách có hiệu quả. Trừ khi có tố chất bẩm sinh, để có được tư duy này thì chúng ta phải rèn, và phải rèn đúng phương pháp thì mới dần hình thành tư duy này.

Và đó là nội hàm của bài học hôm nay mà tôi đang thực hiện. Chuyên đề này vẫn còn dài.

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập