Có thể nói phân khúc thị trường là khâu quan trọng nhất tronq quá trình hoạch định marketin, bởi từ kết quả của việc phân khúc thị trường mà doanh nghiệp chọn thị trường nào sẽ cạnh tranh và thị trường nào sẽ không.

Phân khúc thị trường

1. Xác định thị trường và vẽ sơ đồ thị trường

Mô tả các nhu cầu, các giải pháp, mô tả chuổi giá trị từ các nhà sản xuất cho đến người tiêu dùng sau cùng.

2. Xác định khách hàng.

Xác định các đối tượng tham gia chủ yếu trong chuổi giá trị
Khách hàng chọn nhà cung cấp như thế nào và dựa trên cơ sở nào.
Quy trình đi tuyển chọn như thế nào
Những thành phần nào đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định và những thành phần có ảnh hưởng là ai.

3. Xác định tiêu chí chọn sản phẩm.

Các nhu cầu chủ yếu của từng đối tượng có quyền quyết định chọn sản phẩm theo thứ tự ưu tiên là gì
Xác định những nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc được đáp ứng nhưng chưa đầy đủ.

4. Khám phá các phân khúc.

Trên từng nấc của chuổi giá trị, xếp khách hàng có nhu cầu hoặc hành vi tương tự như nhau thành từng nhóm.
Xây dựng những tiêu chí phân khúc của bạn và chọn phân khúc thị trường cho mình

5. Đánh giá kết quả phân khúc

Kết quả phân khúc có hợp lý hay không, theo sự hiểu biết về thị trường của bạn thì phân khúc như thế có đúng hay không?

Đỗ Hòa - Tư Vấn Kinh Doanh

Đăng Nhập