Có nhiều doanh nghiệp muốn phát triển tổ chức (organization effectiveness), nhưng lại tổ chức huấn luyện toàn những nội dung phát triển cá nhân (personal effectiveness)!

people management and organizational effectivenessNếu là ở cấp độ một cá nhân (bạn là người công nhân, bạn là nhân viên, một quản lý hay là một nguòi bình thường) thì chắc chắn bạn sẽ tìm cách cải thiện, nâng tầm năng lực bản thân mình. Để làm được việc ấy cần học hỏi, bồi đắp thêm, và khai thác hiệu quả hơn ngay những cái mà mình chủ động như kiến thức, kỹ năng, năng lượng, thời gian... để làm cho mình ngày càng hiệu quả hơn. Bạn hướng đến cải thiện Personal Effectiveness.

Nếu là cấp độ đội nhóm (chẳng hạn nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ, là trưởng phòng ban), thì bạn phải tìm cách để cải thiện hiệu quả phối hợp của team mình, để team của bạn đạt được các mục tiêu đề ra và mọi người cùng happy.
Để làm được việc ấy, bạn phải biết cách phát huy tối đa các thành viên trong team, và để phát huy họ thì bạn cần phải hiểu họ, phải biết điểm mạnh điểm yếu của từng người, để bạn có thể tổ chức hợp lý, phân công đúng người đúng việc và động viên họ đoàn kết và phát huy cái mạnh của từng người, đóng góp làm nên thành quả chung. Tức là bạn hướng đển cải thiện Team Effectiveness.

Còn ở cấp độ một tổ chức lớn (chẳng hạn như bạn quản lý một công ty lớn, một tập đoàn, hay một tổ chức chính quyền...), thì bạn sẽ phải tìm cách cải thiện hiệu quả hoạt động của cả công ty hay tổ chức của mình. Bạn có thể phải đương đầu với nhiều mục tiêu cho nhiều mảng công việc khác nhau.
Lúc này, bạn không thể trực tiếp phát huy vai trò cá nhân hay đội nhóm nữa, mà bạn phải làm việc ấy thông qua những cá nhân khác, những người thay bạn trực tiếp quản lý những đội nhóm ấy. Những người này mới chính là đội nhóm mà bạn cần phải phát huy họ.
Nhưng bao quát lên tất cả, trọng trách chính của bạn là cải thiện kết quả phối hợp tổng thể của các mảng khác nhau, hiệu quả phối hợp của các đơn vị thành viên khác nhau.
Để làm được việc ấy, bạn có thể phải thiết kế, tính toán và chọn những mảng nào mà bạn sẽ làm, còn mảng nào thì không. Rồi bạn tổ chức, quản lý và phân bổ nguồn lực sao cho các mảng cùng mang lại kết quả chung tối ưu nhất. Tức là bạn hướng đến cải thiện Organization Effectiveness.

Trong công tác huấn luyện, phát triển tổ chức, muốn có hiệu quả thì doanh nghiệp phải xác định mục tiêu, có chiến lược phát triển và khi chọn nội dung huấn luyện thì phải chọn đúng đối tác. Vì có người giỏi về Personal Effectiveness, có người giỏi về Team Effectiveness, và có người giỏi về Organization Effectiveness. Không phải chuyên gia nào, trung tâm nào cung cấp dịch vụ huấn luyện thì có thể huấn luyện được tất cả.

Chẳng hạn nếu muốn cải thiện Team Effectiveness, hoặc Organization Effectiveness nhưng lại học, đọc toàn những thứ thuộc về Personal Effectiveness, thì rõ ràng là không mang lại thể hiệu quả.

Thường thì trong 3 mảng trên, mảng đầu (personal effectiveness) là mảng có nội dung rất hấp dẫn lôi cuốn và cũng có nhiều chuyên gia để lựa chọn, còn 2 món còn lại thường rất khô khan, khó nhá và cũng chỉ có một số ít chuyên gia có khả năng cung cấp nội dung này.

Vấn đề là nhiều doanh nghiệp đầu tư ngân sách cho việc huấn luyện, nhưng lại cho phép chọn nội dung theo mong muốn của nhân viên. Kết quả là nhân viên chọn toàn những khoá thuộc loại phát triển cá nhân (personal effectiveness), vì những nội dung này gần gủi với họ, dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Đỗ Hoà - Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập