Hôm 14 tháng 7 năm 2016 vừa qua, thông qua sự dàn xếp của SAGE Hà Nội, ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược kiêm TGĐ Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) đã được tập đoàn VINGROUP mời đến nói chuyện chuyên đề tại trụ sở tập đoàn này ở Hà Nội.

Đỗ Hòa nói chuyện tại Vin GroupBuổi nói chuyện chuyên đề này đã xãy ra tại Vinhome Riverside, Hà Nội, với sự tham gia và tương tác trực tiếp của 600 cán bộ quản lý của VINGROUP. Ngoài ra, buổi nói chuyện còn được các cán bộ quản lý của VINGROUP từ các địa phương theo dõi qua cầu truyền hình.

Trong thời lượng 2 giờ đồng hồ, nội dung của buổi nói chuyện chuyển tải 2 vấn đề có liên quan mật thiết với nhau. Đó là, chiến lược và marketing, với yêu cầu là phải kết hợp lý luận với thực tiễn, phải cô đọng và súc tích.

Mục tiêu của chương trình này là nhằm xây dựng tư duy chiến lược trong hoạt động marketing cho hàng ngũ cán bộ lãnh đạo của tập đoàn này.

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập