Các khóa học marketing tại Tinh Hoa Quản Trị là các khóa học chuyên sâu. Chúng tôi không gom tất cả vào một chương trình dạy để học viên hiểu các khái niệm và gọi là khóa CMO. Thay vào đó, chúng tôi dạy chuyên sâu từng kỹ năng nhằm giúp phát triển năng lực marketing cho doanh nghiệp.

Chương trình huấn luyện MARKETING NÂNG CAO (Advanced Marketing), là giải pháp phát triển Năng lực Marketing cho doanh nghiệp (marketing competence). Chương trình trang bị 7 nhóm kỹ năng marketing (7 marketing competencies), kèm theo những công cụ phổ biến nhất được thế giới sử dụng, giúp học viên nắm vững những nguyên tắc và qui trình ứng dụng của marketing hiện đại.

  1. Thấu Hiểu Khách Hàng và Thị Trường.
  2. Xác Định Thị Trường Mục Tiêu.
  3. Đề Xuất Giá Trị Khách Hàng.
  4. Thách Thức Của Quản Trị Kênh Marketing.
  5. Thách Thức Của Việc Định Giá.
  6. Truyền Thông Marketing.
  7. Thực Thi Marketing Hiệu Quả.

Nắm vững những kiến thức này sẽ tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, giúp lan tỏa, tác động người khác trong tổ chức, chứ không dừng ở phát triển năng lực cá nhân trong việc hoạch định và thực thi một cách sáng tạo các hoạt động, chiến dịch marketing, và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, ngành hàng mà mình phụ trách, cho dù đó là thị trường B2B, B2C hay B2G, đối với thị trường trong nước hay thị trường quốc tế.

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập