Đây chính là điểm nghẽn lớn nhất của quá trình cải tố quản lý của doanh nghiệp trên con đường đi đến thực hành Quản trị Chiến lược. Thiếu nó thì doanh nghiệp chỉ có thể phát triển đến một mức độ nhất định nào đó rồi dừng lại, còn lớn bao nhiều thì tùy vào khả năng quán xuyến của người lãnh đạo.

Từ Chiến lược đến Thực thi 

Cuối tuần này chiều 27/04/2019, trong khuôn khổ chương trình CEO Talks do các bạn bên Firm IQS tổ chức, tôi sẽ tham gia chia sẻ về quá trình Xây dựng Chiến lược.

Đặc biệt tại buổi này, lần đầu tiên tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm rút ra được: nguyên nhân vì sao nhiều doanh nghiệp VN không thành công khi triển khai Quản Trị Chiến Lược.

Ai cũng biết muốn cạnh tranh và chiến thắng thì phải có chiến lược tốt. Nhưng nhiều người nghĩ rằng chiến lược là ý đồ bí mật nên chỉ cần người lãnh đạo có ý đồ chiến lược là được.

Đây là một nhận thức sai lệch khá phổ biến. Vì nếu chỉ có vậy mà đủ thì chẳng cần phải thiết lập hệ thống chiến lược trong doanh nghiệp, chẳng cần có một hệ thống quản lý chặt chẻ và xuyên suốt nhằm đảm bảo mọi việc được thực hiện đến nơi đến chốn.

Vấn đề nằm ở chỗ dù có những ý đồ hay, nhưng người lãnh đạo không thể tự mình thực thi chiến lược. Ông ta phải làm việc này thông qua đội ngũ nhân sự quản lý và bộ máy tổ chức của doanh nghiệp mình.

Nếu không có cách gì để chuyển tải ý đồ chiến lược ấy vào bộ máy tổ chức thông qua đội ngũ nhân sự, thì ý đồ ấy cho dù có hay mấy thì cũng mãi mãi vẫn là một ý đồ.
Tự nó không thể biến thành các chương trình sáng kiến chiến lược, các kế hoạch hành động, không được phân bổ nguồn lực để thực thi đến nơi đến chốn.
Còn người lãnh đạo thì không thể có đủ ba đầu sáu tay, mười hai con mắt để mà làm hết, giám sát hết từng ấy công việc.

Nhưng để có thể chuyển tải ý đồ chiến lược của cấp trên vào đời sống của doanh nghiệp, thì ngoài việc người lãnh đạo phải có năng lực "làm được việc thông qua người khác", và đội ngũ quản lý của doanh nghiệp ấy cũng cần phải có năng lực tổ chức thực hiện.

Đây chính là điểm nghẽn lớn nhất của quá trình cải tố quản lý của doanh nghiệp trên con đường đi đến thực hành Quản trị Chiến lược (quản lý bằng hệ thống). Thiếu nó thì doanh nghiệp chỉ có thể phát triển đến một mức độ nhất định nào đó rồi dừng lại, còn lớn bao nhiều thì tùy vào khả năng quán xuyến của người lãnh đạo.

Đỗ Hòa - TINH HOA QUẢN TRỊ

Đăng Nhập