Elon Musk đổi tên Twitter thành X sau khi thâu tóm nền tảng này.

Quan điểm và hành vi ứng xử của chúng ta (yêu gì, ghét gì, thích gì, ái mộ điều gì, ủng hộ ai, không ủng hộ ai, mua hay không mua thứ gì...), dù chúng ta muốn hay không muốn, chúng ta đều ít nhiều chịu sự tác động và dẫn dắt của truyền thông thông qua các sản phẩm, phương tiện truyền thông khác nhau.

Hãy xem truyền thông có thể làm được gì:

 • Truyền thông giúp xây dung một hình ảnh (thuơng hiệu) cá nhân của người lãnh đạo.
 • Truyền thông giúp xây dựng thương hiệu sản phẩm/dịch vụ, tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững.
 • Truyền thông có thể giúp làm gia tăng giá trị cảm nhận đối với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, vốn là yếu tô rất cần thiết trong việc định vị giá bán.

Nhưng kỹ năng truyền thông là không chỉ hữu dụng trong lĩnh vực kinh doanh, marketing, branding...

 • Truyền thông giúp xây dựng thương hiệu, uy tín doanh nghiệp trong cộng đồng.
 • Kỹ năng truyền thông (thuyết trình) là phần quyết định trong việc gọi vốn từ các đối tác, nhà đầu tư.
 • Kỹ năng truyền thông giúp xây dựng thương hiệu tuyển dụng mạnh, tạo thuận lợi trong việc thu hút và tuyển dụng nhân tài.
 • Kỹ năng truyền thông nội bộ là cốt lõi để có một đội ngũ đoàn kết đồng tâm hiệp lực, một bộ máy tổ chức ổn định.
 • Kỹ năng truyền thông là chìa khóa của việc xây dựng, thay đổi văn hóa doanh nghiệp.
 • Kỹ năng truyền thông là chìa khóa để hóa giải những khi phải đối phó với khủng hoảng truyền thông.
 • Kỹ năng truyền thông là điều kiện để đi ra biển lớn, trở thành doanh nghiệp toàn cầu: educate thị trường mới, tác động và dẫn dắt nguời tiêu dùng đi theo hướng thuận lợi cho mình.
 • Trong chiến tranh, truyền thông giúp làm kẻ địch nản chí, mất tinh thần chiến đầu. Giúp động viên tinh thần quân ta vững bước vượt qua khó khăn.
 • Ở các quốc gia dân chủ, nơi lá phiếu của người dân quyết định người giữ vị trí lãnh đạo quốc gia, thì truyền thông là yếu tố quyết định ai sẽ làm tổng thống, thủ tướng.
 • ...

Hãy nhìn lại xem,

 • Tại sao các nước lớn đều đầu tư rất nhiều vào truyền thông, và họ phủ truyền thông khắp thế giới?
 • Tại sao chính phủ các nước đều bằng cách này hay cách khác phổ biến văn hóa, ấn phẩm truyền thông của mình ra nuớc ngoài, đến các thị trường mục tiêu của họ?
 • Tại sao các tập đoàn lớn đều tìm cách sở hũu hoặc kiểm soát một nền tảng, một mạng lưới truyền thông nào đó?

Vì quan điểm và hành vi ứng xử của chúng ta (yêu gì, ghét gì, thích gì, ái mộ điều gì, ủng hộ ai, không ủng hộ ai, mua hay không mua thứ gì...), dù chúng ta muốn hay không muốn chúng ta đều ít nhiều chịu sự tác động và dẫn dắt của truyền thông thông qua các sản phẩm, phương tiện truyền thông khác nhau.

Câu hỏi của tôi là tại sao chúng ta không học cách để có thể chủ động dùng truyền thông mà tác động dẫn dắt thị trường ... như người ta đã làm?

Đỗ Hòa - wrap up lớp Marketing Communications

Đăng Nhập