kỹ năng phân tích khách hàng và thị trường

Chương trình huấn luyện Phân Tích Khách Hàng và Thị Trường cung cấp nền tảng cho các hoạt động marketing của doanh nghiệp, là cơ sở ban đầu cho việc xây dựng năng lực marketing của doanh nghiệp.

Bạn sẽ xây dựng một chương trình hay chiến dịch marketing như thế nào nếu mình chưa thật sự hiểu khách hàng và thị trường của mình? Bạn có chắc là bạn hiểu khách hàng của bạn mong muốn gì, cần sản phẩm, dịch vụ, giá trị gì hay không? Hãy khoan vội rút súng ra là bắn ngay, mà hãy ngắm cho cẩn thận đã, bởi ngân sách marketing của chúng ta là có hạn.

Vậy cho dù là một chương trình MARKETING TRUYỀN THỐNG hay DIGITAL MARKETING, bạn đều cần phải hiểu thật rõ đối tượng của mình. Họ là NHỮNG ai, họ muốn gì, thích gì, cần gì, hành vi ứng xử của họ như thế nào, thói quen, sở thích tiếp cận truyền thông của họ là gì, tâm lý, văn hóa, và những yếu tố nào nữa có thể tác động đến quyết định của họ?

Chương trình huấn luyện này trang bị kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khách hàng và thị trường từ góc nhìn của doanh nghiệp, phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung của chương trình có khác so với góc nhìn của các agency làm dịch vụ nghiên cứu thị trường.

Thời lượng chương trình: có thể thực hiện trong khoảng từ 4 đến 6 buổi, tùy từng yêu cầu.

Nội dung chương trình này bao gồm:

DAY 1:

I. Vai trò và tầm quan trọng của việc Nghiên cứu phục vụ cho hoạt động Marketing

Giá trị của thông tin Nghiên Cứu Marketing
Qui Trình Nghiên Cứu Marketing và Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng
Hoạch định Marketing Chiến lược
Phân tích thị trường
Phân tích phân khúc thị trường
Phân tích cạnh tranh
Phân tích thị trường mục tiêu
Phân tích định vị cạnh tranh
Phân tích phục vụ tung sản phẩm mới
Phân tích chiến lược sản phẩm
Phân tích chiến lược kênh
Phân tích chiến lược giá
Phân tích truyền thông marketing
Phân tích kiểm soát chiến lược
Phân tích thông tin chiến lược

2. Kỹ thuật nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu Định Tính
Nghiên cứu Định Lượng
Các kỹ thuật nghiên cứu truyền thống phổ biến
Kỹ thuật nghiên cứu thị trường online

DAY 2:

3. Ứng dụng Nghiên cứu Thị trường.

Xác định chu kỳ thị trường
Phục vụ mục tiêu làm hài lòng khách hàng
Nghiên cứu phục vụ tung sản phẩm mới
Nghiên cứu phục vụ cho chương trình khuyến mại
Khi không có dữ liệu nghiên cứu thị trường

4. Tổ chức thực hiện chương trình Nghiên cứu Thị trường

Qui trình thực hiện
Bản Brief và Proposal
Bản tính phí của agency
Mua kết quả nghiên cứu thị trường
Thuê ngoài hay tự làm nghiên cứu thị trường?
Chọn agency thế nào?

5. Phân tích kết quả và báo cáo.

Qui trình thực hiện
Báo cáo kết quả
Cấu trúc nội dung bản báo cáo

6. Action Plan

Đăng Nhập