Phân khúc thị trường

Khóa học Phân Khúc Thị Trường và Xác Định Thị Trường Mục Tiêu là khóa học marketing chuyên sâu với mục tiêu xây dựng kỹ năng Phân khúc Thị trường (market segmentation) và kỹ năng Xác định Thị trường Mục tiêu (targeting) vốn là các bước cơ bản trong qui trình marketing kinh điển STP (Segmentation Targeting Positioning.

Phân khúc thị trường là cơ sở để xác định nhu cầu của khách hàng, giá trị mà họ tìm kiếm, là cơ sở để tìm ra cơ hội mới, một đại dương xanh tiềm ẩn. Phân khúc thị trường là cơ sở để doanh nghiệp định hướng phát triển, xây dựng năng lực cạnh tranh của mình. Hay nói một cách khác, phân khúc thị trường là tiền đề cho chiến lược kinh doanh.

Nếu bạn đang bế tắc trong kinh doanh, không biết nên làm gì, thì khóa học này sẽ giúp bạn nhìn ra cơ hội thị trường, một đại dương xanh cho bạn.
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh, thì khóa học này sẽ giúp bạn nhìn ra lợi thế cạnh tranh của mình và biết mình nên tập trung vào đâu để có thể chiến thắng trên thị trường.

Nếu bạn kinh doanh ổn, và đang tìm phương hướng để tiếp tục phát triển, thì khóa học này sẽ chỉ ra phương hướng đúng đắn, phù hợp với doanh nghiệp bạn để phát triển lâu dài.

Thời lượng chương trình: có thể thực hiện trong khoảng từ 4 đến 6 buổi, tùy từng yêu cầu.

Nội dung chương trình.

Marketing Giá trị
Marketing; lập bản đồ thị trường; Phân tích chuỗi giá trị
Phân khúc thị trương là gì?
Căn cứ để phân khúc thị trường
Cách phân khúc
Khách hàng là ai; nhóm khách hàng; Tạo khung phân đoạn 
Tại sao phân khúc?
Nhắm mục tiêu; đánh giá mức độ hấp dẫn của phân khúc; DPM
Lập hồ sơ và xác thực các phân khúc mục tiêu; Câu hỏi nghiên cứu
Áp dụng phân khúc thị truờng 
Xác định, ưu tiên và nhắm mục tiêu các phân khúc trong doanh nghiệp của bạn
Sử dụng phân khúc thị trường
Liên kết đến Ý định chiến lược, phát triển CVP, phân bổ nguồn lực
Hỏi && Đáp

Đăng Nhập