tạo ra giá trị qua kênh

Quản Trị Kênh (channel management) vốn là một phần quan trọng trong nỗ lực tìm đường ra thị trường cho hàng hóa của doanh nghiệp. Nay trong thời đại số vai trò của kênh càng quan trọng hơn. 

Sự xuất hiện của các kênh số, kênh mạng xã hội đã khiến cho việc hoạch định và thực thi Route-To-Market của doanh nghiệp trở nên phức tạp hơn. Thị trường ngày nay đòi hỏi một phối trộn kênh phù hợp, tối ưu về mặt chi phí và hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, chiến lược kênh phải được đưa vào tính toán từ giai đoạn nghiên cứu thị trường ban đầu, phải đảm bảo sự tiếp cận nhất quán và xuyên suốt trên lộ trình chuyển tải Đề Xuất Giá Trị đến tay khách hàng.

Hơn thế nữa, kênh không chỉ là để đưa sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng và thị trường, kênh là nơi để tạo ra giá trị, là chốt cạnh tranh cuối cùng.

Thời lượng chương trình: có thể thực hiện trong khoảng từ 4 đến 6 buổi, tùy từng yêu cầu.

Nội dung khóa học:

KÊNH MARKETING LÀ GÌ?
Nhận Định Thực Trạng Thị Trường
Kênh Theo Khách Hàng
Gia Tăng Giá Trị Qua Kênh    

KÊNH GIÁN TIẾP
Lựa Chọn Kênh
Lựa Chọn Đối Tác Kênh
Gia Tăng Giá Trị Qua Kênh Gián Tiếp
Phát Triển CVP Cho Kênh Gián Tiếp
Quản Lý Xung Đột Kênh

KÊNH TRỰC TIẾP
Ưu Điểm Và Thách Thức Của Kênh Trực Tiếp
Quản Lý Khách Hàng Kênh Trực Tiếp
Gia Tăng Giá Trị Qua Kênh Trực Tiếp
Phát Triển CVP Cho Kênh Trực Tiếp

HOẠCH ĐỊNH KÊNH
QUẢN LÝ KÊNH
KPI NHÀ PHÂN PHỐI

KÊNH MARKETING VÀ CHUỖI CUNG CẤP
Ecommerce: Kết Nối Kênh Với Chuỗi Cung Cấp Để Chuyển Giao Giá Trị
Thách Thức Của Dặm Cuối

Đăng Nhập