Group Quản Lý Doanh Nghiệp

Nhóm Quản Lý Doanh Nghiệp thuộc mạng xã hội Facebook, một hoạt động xã hội vì lợi ích cộng đồng của ông Đỗ Hòa, hướng đến mục tiêu hỗ trợ các nhà quản lý, các lãnh đạo trẻ phát triển năng lực.

Ngoài việc sáng lập và phát triển trang web Marketing Chiến Lược hơn 13 năm qua, ông Đỗ Hòa, Chủ tịch Tinh Hoa Quản Trị còn có những hoạt động xã hội khác nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

Group Quản Lý Doanh Nghiệp, một Nhóm mạng xã hội Facebook, mà ông Đỗ Hòa lập ra cách đây 4 tháng vừa rồi đã có buổi sinh hoạt offline đầu tiên ở Hà Nội.

Cũng như ở Sài Gòn, buổi sinh hoạt đầu tiên các thành viên của Nhóm đã dành thời gian bầu ra 3 người vào Ban Điều Hành, cũng bằng phương thức tự ứng cử và bỏ phiếu kín.

Kết quả là trong số 5 thành viên xung phong, bạn Phuong Nguyen xin rút ứng cử vào BĐH nhưng xung phong tham gia với vai trò hỗ trợ, 3 bạn được bầu với số phiếu cao nhất đó là Thuan Doan, Ducpsy Nguyen và Vanessa Ngo.

Tin rằng với lực lượng tinh túy và hùng hậu, với nhiệt huyết share-n-learn của các bạn, Group sẽ phát triển và có những hoạt động hữu ích cho mọi người.

Cũng cần nhắc lại rằng Group Quản Lý Doanh Nghiệp được lập ra là vì các bạn doanh nhân, quản lý trẻ. Group được quản lý bởi các nhà quản lý trẻ. Nội dung hoạt động của Group là nhằm phục vụ nhu cầu học hỏi, nâng cao trình độ quản lý, phát triển năng lực lãnh đạo của các bạn trẻ.

Tuy Group chỉ mới kết nạp hơn một trăm thành viên nhưng sinh hoạt hàng ngày trong Group đang rất sôi nổi, còn số người đăng ký chờ tham gia vào Group là đã hơn 210 người. BĐH Group đang cân nhắc việc kết nạp thêm sao cho vẫn đảm bảo chất lượng.

Tuy là người sáng lập ra Group, nhưng vai trò của ông Đỗ Hòa trong Group thì cũng như bao thành viên khác: chia sẻ kiến thức kinh nghiệm, tham gia góp ý phản biện các đề tài mà các bạn khác nêu ra và sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Và tức nhiên là cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh các qui định, nguyên tắc sinh hoạt mà Group và BĐH đã đề ra.

Chiếc gậy đua tiếp sức đang được tiếp tục chuyền tay...

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập