Chiến lược dành cho các doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hoặc một ngành nghề nhưng tham gia nhiều công đoạn khác nhau.

Chiến Lược Công Ty Đa Ngành

Đối tượng doanh nghiệp:

  • Những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh đa nghành hàng.
  • Những doanh nghiệp tuy chỉ hoạt động trong một ngành hàng, nhưng qui mô lớn và hoạt động bao phủ nhiều công đoạn của chuỗi giá trị (nguyên liệu, thiết kế, sản xuất, phân phối, dịch vụ...)

Chiến lược Doanh nghiệp Kinh doanh Đa ngành giải quyết các vấn đề sau:

  • Công ty sẽ kinh doanh những ngành nghề nào? Ngành nghề nào sẽ không kinh doanh?
  • Định hướng chiến lược kinh doanh của từng ngành.
  • Mô hình quản lý sẽ như thế nào?
  • Công ty mẹ sẽ tạo ra giá trị gì cho các doanh nghiệp ngành hàng?
  • Lộ trình nào để thực thi theo định hướng chiến lược trên?
  • Đâu là những rủi ro có thể gặp phải và hướng đối phó nếu xãy ra?
  • Kế hoạch chuyển tiếp từ mô hình quản lý hiện tại sang mô hình mới.

Trên đây là chiến lược ở cấp tập đoàn/công ty mẹ, nên chỉ dừng lại ở việc vạch ra định hướng tổng quát cho từng ngành hàng. Cần tiếp tục triển khai chiến lược kinh doanh của đơn vị ngành hàng, chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp trong ngành hàng.

Đỗ Hòa - Tư Vấn Chiến Lược

Đăng Nhập