Đề xuất giá trị là gì?

Tại sao chào mời sản phẩm, dịch vụ và cạnh tranh bằng giá không còn phù hợp trong thời đại ngày nay? Doanh nghiệp cần phải làm gì để nâng cấp năng lực cạnh tranh của mình lên?

Ngày nay Đề Xuất Giá Trị Khách Hàng (customer value proposition - CVP) là cốt lõi, là linh hồn của chiến lược marketing của bạn. Bởi nó chuyển tải tất cả những lợi ích, giá trị hữu hình, giá trị vô hình mà bạn sẽ mang lại cho khách hàng của bạn thông qua những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của bạn.

CVP là định hướng, là yếu tố quyết định để bạn hoạch định kênh phân phối, chiến lược giá, truyền thông quảng bá và cả kế hoạch thực thi marketing như thế nào.

Đề Xuất Giá Trị Khách Hàng cũng chính là vũ khí tối thượng mà doanh nghiệp trang bị cho các bạn sales trước khi tung các bạn ra thương trường. Một Đề Xuất Giá Trị Khách Hàng được thiết kế tốt sẽ giúp cho các bạn sales có được sự tự tin khi đứng trước khách hàng và đối tác phân phối.

Nắm vững nội dung này, bạn có thể xây dựng một CVP không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn làm khách hàng hài lòng. Nhờ một CVP mà đối thủ không dễ dàng bắt chước, và nhờ vậy mà bạn có thể vượt lên, và duy trì lợi thế lâu dài cho doanh nghiệp bạn.

Trong chương trình này chúng ta sẽ thảo luận những nội dung sau:

 • Giá trị là gì?
 • Đề xuất giá trị khách hàng là gì?
 • Tại sao chào mời sản phẩm/dịch vụ và cạnh tranh bằng giá là chưa đủ mà cần phải chào mời và cạnh tranh bằng giá trị?
 • Khách hàng của bạn đánh giá cao những giá trị gì?
 • Giá trị khách hàng là ổn định hay thay đổi theo thời gian? Thay đổi như thế nào?
 • Thiết kế đề xuất giá trị cho khách hàng như thế nào?
 • Đề xuất giá trị B2B khác với đề xuất giá trị B2C như thế nào?
 • Tại sao cần đề xuất giá trị khách hàng cho hiện tại và cho cả tương lai?
 • Đề xuất giá trị như thế nào để mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững?
 • Thiết kế một đề xuất giá trị tốt là quan trọng, nhưng tạo ra một giá trị cảm nhận tốt còn quan trọng hơn! How?
 • Triển khai thực hiện, tạo ra giá trị và chuyển giao giá trị cho khách hàng
 • Truyền thông giá trị
 • Doanh nghiệp nắm bắt và thu lại giá trị cho mình như thế nào?
 • Theo dõi, đo lường và cải thiện giá trị

Như thường lệ, khoảng 1/4 thời lượng của workshop sẽ được dành để trao đổi, thảo luận về business của học viên, bàn cách tạo ra giá trị tốt hơn cho khách hàng, đồng thời tìm cách nắm bắt cơ hội và thu lại giá trị cho doanh nghiệp.

Link đăng ký TẠI ĐÂY

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập