công tác quản lý nhân sự trong doanh nghiệp cần phải được quan tâm hơn, nếu chúng ta muốn tăng năng suất, tăng hiệu quả và phát triển bền vững.

Về cơ bản chức năng Quản Trị Nguồn Nhân Lực bao gồm 5 chức năng chính:

1) hoạch định nhân lực

2) thu hút và tuyển dụng nhân lực

3) phát triển nhân lực

4) trả công và động viên

5) quan hệ lao động.

Note: Tổ chức của chức năng quản trị nguồn nhân lực còn tùy vào đặc thù của doanh nghiệp. Một số nơi gom hoạch định và phát triển thành một chức năng gọi là Phát triển nhân lực (human resource development). Còn những doanh nghiệp sản xuất, có lực lượng lao động trực tiếp đông, thì họ tách An Toàn và Sức khỏe thành một chức năng chính.

Trong thực tế là hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam chỉ mới ứng dụng một phần các nội dung 2, 4, và 5. Trong nhiều doanh nghiệp, bộ phận quản trị nguồn nhân lực dành 90% vào việc tuyển dụng, trả công, xử lý kiện tung và chấm dứt hợp đồng lao động.

Riêng nội dung 1, và 3 thì ngay cả các tập đoàn lớn cũng không nhiều nơi khai thác chức năng này. Dẫn đến tình trạng doanh nghiệp luôn bị thiếu hụt nhân sự, trống nhiều vị trí quan trọng.
Việc thiếu hoạch định trong công tác nhân sự, thể hiện rõ nét mỗi khi doanh nghiệp mở rộng ngành nghề. Hay mỗi khi có sự đổi mới về mặt công nghệ. Doanh nghiệp không có sẵn người phù hợp để bố trí, dẫn đến là phải dùng người sai chuyên môn, kiểu vừa làm vừa học. Dẫn đến bao nhiêu là hệ lụy, gây ra tổn thất cho doanh nghiệp. Mà đúng ra là ngay khi hoạch định chiến lược doanh nghiệp, thì phải hoạch định luôn về năng lực nguồn nhân lực của doanh nghiệp, để có sự chuẩn bị về con người. Chứ không chờ "nước đến chân mới nhảy".

Còn tình trạng không giữ được người, nhân tài rời công ty đi tìm cơ hội ở nơi khác, là vì họ cảm thấy vào đây mình "bị vắt" là chính chứ chẳng học được thêm gì mấy. Trong khi phía doanh nghiệp thì luôn kêu gào nhân sự không làm được việc, không đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, càng khó của công việc trong doanh nghiệp.

Vấn đề này theo tôi là do công tác phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp không ai lo.

Muốn người lao động làm việc hiệu quả hơn thì doanh nghiệp phải có chiến lược phát triển năng lực. Được học hỏi, năng lực cao hơn thì thu nhập của nhân viên sẽ cao hơn, và cơ hội phát triển sự nghiệp thì cũng có thể tìm ngay trong doanh nghiệp, chứ không phải đi đâu xa.

Ở các tập đoàn lớn của nước ngoài thì người ta nhận thức rằng "Cho dù bạn tài giỏi đến đâu, tương lai của doanh nghiệp bạn phụ thuộc vào những người mà bạn tuyển vào công ty".

Tôi nghĩ công tác quản lý nhân sự trong doanh nghiệp cần phải được quan tâm hơn, nếu chúng ta muốn tăng năng suất, tăng hiệu quả và phát triển bền vững. Bởi nếu ai cũng chờ chỗ khác đào tạo rồi mình "bắt về cho khỏe" thì ai đào tạo cho ai đây?

Chia sẻ mấy ý nhân dịp triển khai đến module Human Resource Management của khóa học CEO Chuyên Nghiệp mà tôi vẫn đang thực hiện.

Đỗ Hòa

Đăng Nhập