2015 được dự báo cũng sẽ là một năm đầy thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam với nhiều thay đổi, nhiều điểm mới trong môi trường kinh doanh.

Tức nhiên là những thay đổi và xu hướng nầy bao gồm cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Chúng tôi tin rằng những doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn thì sẽ có thể giảm thiểu được những tác động tiêu cực, đồng thời nắm bắt được những cơ hội mới.

Buổi cà phê thảo luận sẽ tập trung nhận diện, đánh giá những thay đổi, xu hướng mới trong môi trường kinh doanh. Từ đó, đưa ra những đề xuất một số định hướng chiến lược cho năm 2015, chủ yếu tập trung vào các ngành nghề, thị trường mà thành viên nhóm có quan tâm.

Đăng Nhập